Trong 10 tháng, Hưng Yên có thêm 4 khu công nghiệp

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 4 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư.
Liên danh TDH Ecoland đầu tư khu công nghiệp hơn 2.310 tỷ tại Hưng Yên Bắc Giang đề xuất với Chính phủ xin tự quyết chuyển mục sử dụng đất lúa dưới 75 ha Bất động sản tuần qua: Quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí diện tích xây nhà ở cho công nhân

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh này đã có 4 KCN được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư, gồm: KCN Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha, KCN Sạch hơn 143 ha, KCN số 05 193 ha và KCN số 03 gần 160 ha.

Ban Quản lý cho biết thêm, KCN Yên Mỹ II mở rộng và KCN Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3 đang được thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, đơn vị cũng đã hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập đề án bổ sung 6 KCN có vị trí giao thông thuận lợi vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Trong 10 tháng, Hưng Yên có thêm 4 khu công nghiệp
Khu công nghiệp Yên Mỹ 2.

Đến nay, UBND tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bổ sung 3 KCN vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Theo số liệu của Ban Quản lý, lũy kế từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng khoảng 513 triệu USD, bằng 114% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 và bằng 220% so với cùng kỳ năm 2020.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án hạ tầng KCN, gồm dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 05 với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.385 tỷ đồng và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sạch, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.788 tỷ đồng.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile