Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các chương trình công tác toàn khóa

TTTĐ - Cho biết, dự kiến Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ ký ban hành 10 Chương trình công tác toàn khóa vào ngày 17/3 tới đây, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu các đồng chí Thành ủy viên trên cương vị của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các Chương trình công tác; Quá trình tổ chức thực hiện phải có đánh giá, rút kinh nghiệm, cần thiết có những sửa đổi để phù hợp với thực tiễn.
Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 bắt đầu từ ngày 9/3 Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII chiều nay (11/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các đồng chí Thành ủy viên tại hội nghị. Qua tổng hợp, đã có 88 ý kiến phát biểu thảo luận tại các tổ; Không khí thảo luận rất sôi nổi, liên tục; Các ý kiến mang tinh thần xây dựng rất cao.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy cho biết, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu. Ban Chấp hành cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Đối với Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các ý kiến tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá cơ quan chủ trì đã bám sát Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, có tham khảo kinh nghiệm của các khóa trước; Trên cơ sở đó đã định hướng các nội dung lớn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động.

Đối với các nội dung bổ sung, điều chỉnh so với Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành, các đại biểu đều thống nhất đánh giá là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với chương trình công tác toàn khóa, góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết của thành phố giai đoạn trước mắt và những năm tiếp theo.

Về 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, các ý kiến thảo luận tại các tổ đều biểu thị sự thống nhất cao và đánh giá các chương trình công tác đã bám sát các quan điểm, chủ trương lớn,tinh thần của nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như chủ đề,các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; Vừa tập trung những việc có tính cấp bách, vừa có tầm nhìnchiến lược lâu dài, có sự kế thừa các chương trình công tác của khóa trước và cập nhật, bổ sung những vấn đề mới và thực tiễn của thành phố;

Đồng thời đánh giá cao các chương trình công tác, đặc biệt là các chương trình công tác mới, lần đầu được xây dựng, có tính thực tiễn rất cao, mang tầm vĩ mô nhưng cũng rất cụ thể, được chuẩn bị công phu, bố cục khoa học, nội dung toàn diện, chỉ tiêu, số liệu phù hợp, giải pháp rõ ràng; Các khâu đột phá trúng và đúng, định hướng rõ về nguồn nguồn lực, có danh mục, tiến độ yêu cầu và đơn vị chủ trì với từng nhóm nội dung đảm bảo tính khả thi và đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý.

“Mặc dù khối lượng nội dung rất lớn, phạm vi rộng nhưng các Ban Chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng bộ đã tập trung nghiên cứu nghiêm túc, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, tổng hợp biên soạn nhiều lần và đã tiếp thu hoàn thiện trình Ban Chấp hành sớm hơn dự kiến.

Với sự chuẩn bị công phu như đã nêu, sự đồng thuận cao của các đại biểu hội nghị, truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ Thủ đô, tôi tin tưởng rằng quá trình triển khai thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành ủy sẽ rất thuận lợi và đạt hiệu quả cao”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy đề nghị các Ban Chỉ đạo và các cơ quan chủ trì sớm tiếp thu, hoàn thiện đảm bảo các nội dung, chương trình phải thực sự khoa học, nội dung Chương trình dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát để trình Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành vào ngày 17/3/2021, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội.

Từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các Chương trình công tác; Quá trình tổ chức thực hiện phải có đánh giá, rút kinh nghiệm, cần thiết có những sửa đổi để phù hợp với thực tiễn.

Đề cập một số nội dung cụ thể trong các chương trình, Bí thư Thành ủy lưu ý, đề án chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế đô thị tại chương trình 03, phạm vi áp dụng không chỉ bó hẹp trong các quận mà bao gồm các thị xã, thị trấn, thị tứ; Cần bổ sung các giải pháp tạo nền tảng cho một số huyện phát triển thành đô thị vào khóa sau. Các huyện phải đi ngay và luôn vào các tiêu chí xanh, văn minh, hiện đại. Các huyện đi sau phải nỗ lực về trước, khắc phục những hạn chế đang tồn tại tại các quận.

Điểm lại một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô trong quý I/2021, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Phiên bản di động