Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Sáng 24/3, Ủy ban quốc gia về thanh niên tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất
Lần đầu Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức cuộc thi trên nền tảng số Vinh danh 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 Đẩy mạnh phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt trong thanh niên

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

Chương trình diễn ra với các nội dung: Công bố Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 25/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và danh sách thành viên Ủy ban; Phóng sự về những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; Trình bày tóm tắt dự thảo các văn bản: Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban; Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đại biểu thảo luận tại hội nghị; Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban; Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Sau khi lắng nghe báo cáo từ Ủy ban quốc gia về Thanh niên, các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục ghi nhận, đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp đối với thanh niên, công tác thanh niên; Hướng tới chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Tạo cơ chế, chính sách để chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Minh Đức)

Tìm việc làm, giáo dục lối sống cho thanh niên

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho rằng, các hoạt động liên quan đến hỗ trợ, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thanh niên trong bối cảnh dịch bệnh đang được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tạo môi trường hoạt động cho thanh niên được học nghề, tìm kiếm việc làm là chiến lược trọng tâm năm 2022.

Ở góc độ quản lý ngành, Bộ sẽ tập trung tư vấn hướng nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài; Triển khai giáo dục tư tưởng, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và thanh niên.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề xuất việc tăng cường phối hợp với Ủy ban quốc gia về Thanh niên và các cơ quan Chính phủ phối hợp nghiên cứu cơ chế chính sách về thanh niên; Xây dựng các thể chế, văn bản pháp luật, các giải pháp, biện pháp liên quan đến vấn đề thanh niên và công tác thanh niên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh mong muốn Ủy ban quốc gia về Thanh niên tiếp tục quan tâm đến chính sách pháp luật của thanh niên; Tăng cường nhận thức của giới trẻ trên không gian mạng; Thúc đẩy thanh niên tham gia vào các vấn đề tư pháp; Tăng cường trải nghiệm của thanh niên để đưa ra các sửa đổi phù hợp; Tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ có điều kiện tham gia vào các hoạt động liên quan.

Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về Thanh niên tiếp tục tuyên truyền công tác thanh niên; Tiếp tục triển khai, phát huy cơ chế về luật, quy định của thanh niên để phù hợp với tình hình thực tế.

Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao hoạt động của thanh niên trong năm 2021. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh việc thanh niên phải đi đầu trong hợp tác quốc tế, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo nhất là đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về thanh niên, bổ sung quy định về thời gian thực hiện các báo cáo nhiệm vụ.

Tích cực chuyển đổi số

Đồng chí Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Quốc hội mong muốn việc giao nhiệm vụ cụ thể tới các Bộ được quan tâm và chú trọng hơn. Việc phổ cập nghề, giáo dục tới thanh niên cần được thay đổi, đổi mới, đặc biệt là trong các hoạt động của Ủy ban và các Sở, ban, ngành

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho rằng, Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần chú tập trung trong việc phối hợp phát triển thanh niên, tránh trùng lặp trong việc thực hiện các nhiệm vụ; Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp vào các nội dung, tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị, tích cực áp dụng chuyển đổi số, nghiên cứu về môi trường và các vấn đề thanh niên

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Trung ương đề nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần chọn lọc, nghiêm túc trong việc thực hiện các vấn đề được giao. Bên cạnh đó, hoạt động của Ủy ban cần chủ động bám sát các văn kiện, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ để xây dựng các nhiệm vụ, hoạt động phù hợp, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Minh Đức)

Người trẻ và việc gìn giữ giá trị truyền thống

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong thời chiến lẫn thời bình, luôn là những người nắm bắt các kiến thức về văn hóa xã hội, về tình hình và về công nghệ nhanh nhất.

"Trong những năm qua, Ủy ban quốc gia về Thanh niên đã có rất nhiều chương trình phù hợp, kịp thời, tạo điều kiện để thúc đẩy thanh niên. Việc phối hợp, tham gia của lãnh đạo các Bộ và Ủy ban là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các nhiệm vụ, kế hoạch được thực hiện có hiệu quả", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

“Ủy ban quốc gia về Thanh niên cần đề cao việc tuyên truyền rõ nét văn hóa truyền thống. Đó là điều cần thiết đối với thanh niên trong thời kỳ giao thoa của các nền văn hóa; Cần thay đổi, đổi mới nhưng không làm khác đi hoàn toàn. Cái gì chưa tốt, chưa phù hợp cần điều chỉnh. Điều quan trọng hàng đầu vẫn là sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn và các Bộ; Cần tập trung, linh hoạt, phù hợp và tạo điều kiện tối đa giữa các đơn vị để thanh niên thực hiện tốt các nhiệm vụ", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ niềm trân trọng, cảm ơn các các lực lượng y, bác sĩ, công an, quân đội, đặc biệt là lực lượng thanh niên trong khối này… đã âm thầm thực hiện các nhiệm vụ cộng đồng trong cuộc chiến với COVID-19.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc phối hợp, hợp tác quốc tế của Đoàn thanh niên và Đoàn thanh niên các nước cần được gắn với Ủy ban Quốc gia về thanh niên, cần đầu tư thời gian nghiêm túc thực hiện của các Bộ, ngành. Bên cạnh đó, việc chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện phối hợp, kế thừa nhuần nhuyễn giữa những người có thâm niên và lớp thanh niên trẻ kiến thức mới cần được đẩy mạnh và quan tâm nhiều hơn nữa.

Triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban quốc gia về Thanh niên

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn, ghi nhận những đóng góp trong chương trình của các đại biểu; Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

"Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về Thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ban, ngành thực hiện và phát huy các nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần tăng cường, phát huy các truyền thống tốt đẹp của thanh niên, tạo tiền đề quan trọng để thanh niên tham gia xây dựng đất nước vững mạnh", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile