Trang bị cho sinh viên “vũ khí” để tự vệ

Ngày 10/3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của mạng xã hội với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên các trường đại học công lập ở thành phố Hà Nội hiện nay”.
Đại học Hà Nội tổ chức tư vấn về sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên Tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2023 Khởi tranh giải bóng đá học sinh, sinh viên huyện Đông Anh năm học 2022 - 2023

Hội thảo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, trang bị cho thế hệ trẻ các kiến thức cần thiết về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, tạo ra một diễn đàn giúp sinh viên các trường đại học công lập ở Thành phố Hà Nội thể hiện quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng của bản thân, phát huy tinh thần xung kích đi đầu của sinh viên Thủ đô trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên.

Hội thảo nhằm trang bị cho các bạn trẻ kiến thức để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên
Hội thảo nhằm trang bị cho các bạn trẻ kiến thức để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Trần Thanh Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, các em sinh viên thảo luận một cách sâu sắc và cụ thể những vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của mạng xã hội hiện nay đối với sinh viên. Hội thảo cũng sẽ nhìn nhận, đánh giá thực trạng tác động của mạng xã hội với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên các trường đại học công lập ở thành phố Hà Nội hiện nay, từ đó xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết cũng như đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

“Đặc biệt, Hội thảo cũng là diễn đàn để các em sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội thể hiện tiếng nói, quan điểm và tinh thần xung kích của sinh viên Thủ đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, PGS.TS Trần Thanh Giang nhấn mạnh”.

PGS.TS Trần Thanh Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc Hội thảo
PGS.TS Trần Thanh Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo đã nhận được hơn 110 bài tham luận của các nhà khoa học là cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên đến từ nhiều trường đại học công lập trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Các bài tham luận tiếp cận dưới nhiều góc nhìn và chủ đề khác nhau, nhưng tập trung xoay quanh nội dung chủ đạo là làm rõ tác động, ảnh hưởng của mạng xã hội với thanh niên, sinh viên ở Thành phố Hà Nội và mối liên hệ với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thanh niên, sinh viên hiện nay.

Tại chương trình, đã có 13 tham luận được trình bày nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, vị trí, tác động của mạng xã hội với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên các trường đại học công lập ở thành phố Hà Nội hiện nay.

Sinh viên tham dự Hội thảo
Sinh viên tham dự Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, sinh viên Tăng Châu Anh – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định: “Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn cố gắng học tập và rèn luyện theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là Câu lạc bộ Truyền thông Trẻ thành lập từ tháng 3/2020 với 50 thành viên nòng cốt là sinh viên Học viện. Câu lạc bộ hoạt động với mục tiêu “Xây dựng câu lạc bộ là tạo nguồn lực sinh viên nòng cốt có năng lực truyền thông, sản xuất sản phẩm số về truyền thông chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”. Cùng với đó là tạo ra phương thức truyền thông mới trên internet, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của giới trẻ trong nhận thức, hành vi về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sinh viên Trần Ái Mùi tham luận tại Hội thảo
Sinh viên Trần Ái Mùi tham luận tại Hội thảo

Trao đổi tại Hội thảo, sinh viên Trần Ái Mùi – sinh viên Học viện Dân tộc chia sẻ: “Việc đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là trách nhiệm của tất cả mọi tầng lớp nhân dân, trong đó, có trách nhiệm của thanh niên, đặc biệt là sinh viên. Vì vậy, mỗi sinh viên của Học viện Dân tộc cần thể hiện bản lĩnh chính trị trong việc thực hiện tốt các vấn đề trên nhằm khẳng định trách nhiệm của bản thân với xã hội, góp phần cùng sinh viên cả nước làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và Đảng bộ các trường đại học công lập nói chung.

Đình Trung
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động