Ngành Tuyên giáo thành phố:

Trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng

Ngành Tuyên giáo Hà Nội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác, triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Tập trung tuyên truyền công tác tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương Thủ đoạn bóp méo sự thật công tác hỗ trợ chống dịch COVID-19 Sáng tạo tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 Tuyên truyền an toàn giao thông bằng tiểu phẩm hay và ý nghĩa

Ngày 25/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý III, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”.

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý III, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý III, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tới dự còn có lãnh đạo một số cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức của thành phố; Cán bộ tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Công tác giáo dục lối sống “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” được thực hiện hiệu quả

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, công tác xây dựng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” được tập trung thực hiện có hiệu quả ở các cấp, các ngành, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi gia đình, nhà trường và trong toàn xã hội; được sáng tạo lồng ghép linh hoạt, phù hợp với các chỉ thị, nghị quyết, phong trào, cuộc vận động lớn của Trung ương và TP.

Quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chủ yếu gắn với phát huy hiệu quả công tác phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội. Quản lý Nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, không để xảy ra vi phạm thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong Nhân dân. Quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí - xuất bản, thông tin mạng Internet được tăng cường, góp phần ngăn chặn hiệu quả các sản phẩm văn hóa độc hại.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được khẳng định, phát huy rõ rệt, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể có chuyển biến tích cực

Việc cấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần Nhân dân.

Tập trung tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học, 9 tháng năm 2020, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là trong bối cảnh có nhiều sự kiện trọng đại và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo Hà Nội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác, triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TƯ và Chỉ thị số 41-CT/TƯ
Đồng chí Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TƯ và Chỉ thị số 41-CT/TƯ

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành 331 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ trên các lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo… Trong đó, đã tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 90 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng; 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2020); Tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của thành phố đã tập trung thực hiện tổ chức tốt việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; Đồng thời công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở được thể hiện bằng nhiều phương diện, hình thức phong phú, góp phần tạo ra không khí chính trị tích cực.

“Có thể nói, Đại hội cấp trên cơ sở thành công trên tất cả các lĩnh vực, trong kết quả chung đó, công tác tuyên giáo thành phố đã được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực, hiệu quả cao của cả hệ thống tuyên giáo thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nói.

Bên cạnh đó, hệ thống tuyên giáo thành phố cũng vào cuộc rất trách nhiệm và quyết liệt, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả của thành phố.

Thời gian còn lại của năm 2020, ngoài 9 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ của ngành, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống tuyên giáo Thủ đô tập trung tổ chức tốt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, đồng thời góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội sắp tới cần được xác định là cơ hội động viên khích lệ, giáo dục truyền thống, lịch sử cho cán bộ, đảng viên Nhân dân, là tiền đề thuận lợi để tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi chào đón và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Do đó, ngành Tuyên giáo cần nỗ lực tổ chức tốt các sự kiện xung quanh kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội theo tinh thần hướng về cơ sở, chú trọng hoạt động kỷ niệm tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư để đông đảo người dân được tham gia, thụ hưởng sự kiện quan trọng này.

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác phát triển - xã hội của thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đồng chí làm công tác tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở công tác phòng chống dịch với tinh thần không được chủ quan, đồng thời tham gia tích cực cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Lưu ý thời điểm trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch gia tăng việc chống phá, gây rối, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống tuyên giáo thành phố quan tâm, tập trung tạo ra môi trường xã hội, chính trị lành mạnh để tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TƯ và Chỉ thị số 41-CT/TƯ; Trong đó, Ban Văn hóa - Xã hội (báo Tuổi trẻ Thủ đô) đã được tặng bằng khen của UBND TP về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” trên địa bàn thành phố.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile