TP Hồ Chí Minh: 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong 8 tháng đầu năm

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, trong 8 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2019 đến 25/8/2020), trên địa bàn có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó sai phép 211 trường hợp (chiếm tỉ lệ 42%), không phép 293 trường hợp (chiếm tỉ lệ 58%).
Bắc Ninh: 2 doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 28 lỗi vi phạm thường mắc bị trừ điểm trong giấy phép lái xe Coteccons lại tiếp tục vi phạm pháp luật về thuế

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, sở này đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp xử lý, ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục thi công khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện góp ý để Sở Xây dựng hoàn chỉnh trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

504 cong trinh vi pham trat tu xay dung trong 8 thang dau nam
Hàng loạt vi phạm đất đai bị Thanh tra TP Hồ Chí Minh chỉ rõ trong Kết luận thanh tra

Quy chế này quy định các biện pháp áp dụng ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có biện pháp cắt điện, nước (sau đồng hồ điện, đồng hồ nước); trách nhiệm, trình tự, thủ tục ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Tính đến tháng 8/2020, tổng số lượt truy cập ứng dụng phần mềm trực tuyến “Sở Xây dựng trực tuyến - App mobile SXD247” là 392.924 lượt. Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 363 thông tin phản ánh qua

“App-SXD247” về lĩnh vực thoát nước, chiếu sáng đô thị, trật tự đô thị, cây xanh, nhà ở... Đến nay đã giải quyết 306 thông tin, đang xác minh giải quyết là 57 thông tin.

Bình quân số vụ vi phạm trên một ngày là 1,9 vụ. Nếu so sánh với 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày (thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị số 23) thì số vụ vi phạm đã giảm, tỉ lệ giảm là 77,2%.

Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile