TP HCM: Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xử lý sạt lở các khu vực trọng điểm xung yếu

TTTĐ - UBND TP HCM vừa ban hành quyết định kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TP HCM đến năm 2030.
Ông Lê Hải Trà làm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM TP HCM: Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch UBND phường để một ngôi chùa tập trung nghìn người mùa dịch TP HCM hỗ trợ Hải Dương 2 tỷ đồng chống dịch Covid-19 Học sinh TP HCM chính thức quay lại trường từ ngày 1/3
TPHCM phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xử lý sạt lở các khu vực trọng điểm xung yếu
TP HCM phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xử lý sạt lở các khu vực trọng điểm xung yếu

Theo đó, TP HCM đặt mục tiêu điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sỡ dữ liệu về sạt lở bờ sông, bờ biển, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành bản đồ về hiện trạng sạt lở, công trình phòng chống sạt lở trên địa bàn; Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, lòng sông, bờ biển, giảm thiểu tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở. TP cũng phấn đấu đến năm 2023 các khu dân cư ven sông, ven biển ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đều được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở.

Đồng thời, TP HCM quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình, nhà cửa tại khu vực ven sông, ven biển; Chủ động sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 100% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Mặt khác, TP phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng điểm xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều, cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông, ven biển.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP HCM rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển như xây dựng chính sách hỗ trợ di dời dân cư khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở gắn với sinh kế, ổn định đời sống của người dân; Xây dựng quy chế tổ chức, quản lý và khai thác vận hành công trình kè chống sạt lở.

Đồng thời, TP tổ chức điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế quy hoạch như điều tra cơ bản về sạt lở, dân cư và công trình hạ tầng ven sông, ven biển, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về sạt lở, dân cư và công trình phòng, chống sạt lở. Trong đó, TP sẽ ưu tiên thực hiện tại những khu vực đang có diễn biến sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trên các hệ thống sông chính; Điều tra, đánh giá diễn biến bùn cát, thực trạng khai thác cát, sỏi và các yếu tố thủy, hải văn có tác động đến sạt lở bờ sông, bờ biển.

TP HCM sẽ triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt, giải pháp căn cơ lâu dài, các công trình, phi công trình để phòng, chống sạt lở. Cụ thể, về giải pháp cấp bách, TP tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực bị sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, khu vực ven biển, khắc phục tình trạng mất cân bằng bùn cát để hạn chế nguy cơ sạt lở, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, nhất là tại các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở.

Cùng với đó, TP HCM sẽ quản lý chặt chẽ vùng đất ven sông, ven biển không để xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, ven biển làm tăng nguy cơ sạt lở, bị rủi ro do sạt lở; Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy định về quản lý hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn.

Bên cạnh đó, TP đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phòng, chống sạt lở; Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia sẻ thông tin dữ liệu, kinh nghiệm trong phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác phòng, chống sạt lở.

Ngoài ra, TP HCM chủ động bố trí ngân sách Nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn lực từ khối tư nhân, doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile