TP HCM đổi mới cách tính giá đất để người dân không bị thiệt

UBND TP HCM vừa đưa ra cách thẩm định giá đất mới nhằm nâng cao tính khách quan, phù hợp giá thị trường, Nhà nước và người dân không bị thiệt.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phản ánh về tác động của việc tăng giá đất Hà Nội điều chỉnh giá đất, 4 quận nội thành giá tăng hơn 2 lần Xuất hiện dự án "ma" The Hill Villa tại Thái Nguyên

Theo UBND TP HCM, trong quản lý đất đai hiện nay, do chưa thực hiện đầy đủ về quy hoạch sử dụng đất đai, tài chính đất đai và hành chính đất đai đã dẫn đến Nhà nước và nhân dân không thể chủ động kiểm soát tình hình giá trị đất tăng thêm do đầu tư mang lại.

Ðồng thời, đó cũng là nguyên nhân khiến không giải quyết tốt việc phân phối lợi ích từ giá trị đất tăng thêm. Ðó là chưa kể, việc thu hồi đất hiện nay đang để lại hậu quả là số lượng khiếu nại, khiếu kiện quá cao, gây mất ổn định xã hội. Nguyên nhân chủ yếu do thực hiện bồi thường, hỗ trợ bằng tiền không tương xứng giá trị thị trường.

Ðiều chỉnh phương pháp thẩm định sẽ giúp bảng giá đất khách quan, sát với thị trường.
Ðiều chỉnh phương pháp thẩm định sẽ giúp bảng giá đất khách quan, sát với thị trường.

UBND TP HCM đưa ra giải pháp vẫn giữ nguyên quy trình ba bước trong thẩm định giá đất nhưng thay đổi một số nội dung cho phù hợp thực tế hiện nay.

Cụ thể, ở bước một, nếu như trước đây quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có thể thuê hoặc không thuê các tổ chức tư vấn giá đất độc lập để thẩm định giá đất thì nay quy định khung là Sở TN-MT phải thuê các tổ chức tư vấn giá đất độc lập đề xuất giá đất sao cho phù hợp thị trường.

Ở bước hai, trước đây quy định, Chủ tịch UBND TP HCM thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, trong đó ít nhất một thành viên là chuyên gia định giá đất và Hội đồng tiến hành thẩm định giá đất do Sở TN-MT đề xuất.

Nay điều chỉnh lại là, Chủ tịch UBND TP HCM quy định cụ thể về thành phần Hội đồng theo tiêu chí số lượng thành viên chuyên gia định giá phải chiếm hơn 50% tổng số thành viên Hội đồng, nhằm bảo đảm thẩm định khách quan và quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục thẩm định giá của hội đồng.

Cũng ở bước hai, trước đây trong áp dụng định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh do Chính phủ quy định dựa trên hệ số điều chỉnh nhân với giá đất trong bảng giá đất. Phương pháp này chỉ sử dụng được bảng giá đất để tính mức độ chênh lệch giá đất giữa các thửa đất trong khu vực, còn hệ số vẫn phải được xác định dựa trên định giá đất cụ thể cho ít nhất một thửa đất. Ðiều thường hay làm sai trong áp dụng phương pháp định giá đất là UBND cấp tỉnh quyết định hệ số theo chủ quan mà không theo giá đất được xác định cụ thể cho một vài thửa đất.

Do đó, cần điều chỉnh khiếm khuyết này bằng cách quy định quy trình cụ thể về xác định hệ số dựa trên tỷ lệ giữa giá đất cụ thể cho một hoặc vài thửa đất trên giá đất tính theo bảng giá đất. Như vậy, giá đất quy định mới phù hợp thị trường. Ở bước ba vẫn giữ nguyên như hiện nay là Chủ tịch UBND TP HCM quyết định giá đất dựa trên kết quả thẩm định của hội đồng.

Theo UBND TP HCM việc cải tiến bước một và bước hai trong quy trình định giá cụ thể ba bước nêu trên sẽ giải quyết được việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất. Nhưng phải tiến hành định giá đất cho từng trường hợp cụ thể sao cho phù hợp thị trường.

Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile