TP Hải Phòng thông qua 109 người ứng cử đại biểu HĐND

Mới đây, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký Nghị quyết, thông qua danh sách 109 người ứng cử đại biểu HĐND để bầu 67 đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu sẽ ứng cử, bầu cử tại 14 đơn vị bầu cử.
TP HCM tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Người dân đặt trọn niềm tin vào lá phiếu Kỳ vọng của cử tri trẻ

Theo thông báo của Uỷ ban bầu cử TP Hải Phòng, Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng đã đồng ý với đề xuất của Uỷ ban bầu cử TP Hải phòng về việc cho phép các khu vực bỏ phiếu thuộc huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) được tổ chức bầu cử sớm một ngày, vào ngày 22/5/2021.

UBND TP Hải Phòng vẫn yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K của Bộ Y Tế và các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định
Hải Phòng có 109 người ứng cử đại biểu HĐND TP để bầu 67 đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Để chuẩn bị cho hoạt động bầu cử, từ đầu năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện của Hải Phòng đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn công tác bầu cử cho các lực lượng như Đoàn Thanh niên, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ để tổ chức, tuyên truyền bầu cử cho cử tri trên địa bàn.

TP Hải Phòng xã hội hóa kinh phí thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị
TP Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử tới người dân

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Website sẽ đưa những thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại các đơn vị bầu cử trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng; cập nhật danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố.

Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile