TP Hà Nội ra chính sách đặc thù hỗ trợ 10 nhóm đối tượng gặp khó vì Covid-19

Theo rà soát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, dự kiến có khoảng trên 324.000 đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của thành phố với tổng kinh phí dự kiến hơn 345 tỷ đồng.
Xem phiên bản mobile