TP Hà Nội giảm tiền nước sạch cho người dân trong 4 tháng

Các hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt được thành phố hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch các tháng 9,10,11,12.
Hà Nội đề xuất giảm giá nước sạch 4 tháng cho người dân vì dịch COVID-19 Hải Dương: Đề xuất miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch cho hộ nghèo, cận nghèo Từ 5/8, giá nước sạch sinh hoạt cao nhất 18.000 đồng/m3

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

TP Hà Nội giảm tiền nước sạch cho người dân trong 4 tháng
Phạm Mạnh
Phiên bản di động