TP Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2021

TTTĐ - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2021, trong đó có phòng, chống dịch COVID-19.
10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2021 10 sự kiện CNTT-TT nổi bật năm 2020
TP Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2021
Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
https://tuoitrethudo.com.vn/tp-ha-noi-cong-bo-10-su-kien-tieu-bieu-nam-2021-186901.html
Xem phiên bản mobile