Tổng kết đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trong điều kiện chuyển đổi số

Thành phố Hà Nội đã ghi dấu ấn với việc hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” với nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước.
Báo chí tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Hà Nội rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án Ứng dụng giúp hoá thành nhân vật hoạt hình gây sốt mạng xã hội

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” đã đóng góp quan trọng vào kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Cụ thể, 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

Tổng kết đề án
Phạm Mạnh
Phiên bản di động