Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Tiền từ nhiệm

Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Tiền vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hoài Vũ do có đơn từ nhiệm.
Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền bị xử phạt Kinh doanh sa sút, Tập đoàn Trường Tiền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền (mã CK: MPT) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao tại công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Tiền đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hoài Vũ do có đơn từ nhiệm, ngày có hiệu lực là từ 16/9/2019.

Ở chiều ngược lại, Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Tiền cũng đã bổ nhiệm ông Bùi Cảnh Hoàng làm Tổng giám đốc công ty thay ông Vũ Hoài Vũ.

Như vậy, chỉ sau 1 tháng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc từ Thành viên Hội đồng quản trị, ông Bùi Cảnh Hoàng đã leo lên vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Tiền.

tong giam doc tap doan truong tien tu nhiem
Tập đoàn Trường Tiền. Ảnh: Internet.

Việc Tập đoàn Trường Tiền thay đổi lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh công ty này đang kinh doanh sa sút.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Trường Tiền ghi nhận khoản doanh thu thuần 54,1 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng chiếm tới 51,3 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 2,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 7,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Trường Tiền ghi nhận khoản thu nhập khác tăng mạnh từ 120 triệu đồng lên mức 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty lại giảm mạnh từ 4,2 tỷ đồng xuống còn 1,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn Trường Tiền chỉ đạt 1,437 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Trường Tiền cũng giảm 410 triệu đồng, tương đương 22% so với báo cáo công ty tự lập là 1,847 tỷ đồng.

Chiếu theo báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, tính tại thời điểm ngày 30/6/2019, Tập đoàn Trường Tiền ghi nhận tổng tài sản đạt 247,6 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đã chiếm tới 150 tỷ đồng, hàng tồn kho 43 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm ngày 30/6/2019, Tập đoàn Trường Tiền gánh khoản nợ phải trả 59,1 tỷ đồng; trong đó, nợ ngắn hạn là chủ yếu với 53,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty là 188,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, Tập đoàn Trường Tiền đã niêm yết bổ sung hơn 1,5 triệu cổ phiếu MPT, nâng tổng số lượng cổ phiếu trên sàn chứng khoán là hơn 17,1 triệu đơn vị, tương đương giá trị 171 tỷ đồng. Kết thúc phiên 20/9, cổ phiếu MPT ở mức 1.800 đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile