Tổng Giám đốc Công ty Nhà Đà Nẵng cùng loạt cá nhân vi phạm giao dịch chứng khoán

Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng bán cổ phiếu NDN nhưng không báo cáo cơ quan quản lý chứng khoán về việc dự kiến giao dịch.
VAFI đề xuất thanh tra việc thổi giá chứng khoán, doanh thu lợi nhuận giả

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/6 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Trung bị phạt tiền 5.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Tổng Giám đốc Công ty Nhà Đà Nẵng cùng loạt cá nhân vi phạm giao dịch chứng khoán
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng tại một phiên họp cổ đông. Ảnh: website công ty.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) bán 17.500 cổ phiếu NDN ngày 3/9/2020 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã chứng khoán HAD) số tiền 25.000.000 đồng cũng với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Đặng Thị Minh Duyệt bán 37.315 cổ phiếu HAD từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Cũng trong ngày 17/6, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt đối với ông Triệu Quốc Hoàn số tiền 25.000.000 đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 4/9/2020 đến ngày 11/9/2020, ông Triệu Quốc Hoàn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (mã chứng khoán PTE) bán 340.700 cổ phiếu PTE, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 6% và ngưỡng 5%) khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của PTE.

Tuy nhiên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Hoàn.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile