Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong bị phạt vi phạm giao dịch cổ phiếu

Giao dịch ngoài khoảng thời gian và không công bố thông tin mua bán cổ phiếu, ông Lê Thái Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong vừa bị xử phạt.
Công ty Lafooco công bố sai lệch thông tin sở hữu cổ phiếu của nhiều lãnh đạo Cá nhân thao túng cổ phiếu Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thái Hưng (địa chỉ: P603, nhà B5, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, ông Lê Thái Hưng bị phạt triệu đồng do có hành vi giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Theo công bố thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 20/11/2018, ông Lê Thái Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong (mã CK: QPH) đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018. Tuy nhiên, ông Hưng đã mua 20.000 cổ phiếu vào ngày 19/12/2018.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong bị phạt vi phạm giao dịch cổ phiếu
Ảnh minh họa

Ngày 25/12/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố việc ông Lê Thái Hưng tiếp tục đăng ký mua 1.462.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 26/12/2018 đến ngày 18/01/2019. Tuy nhiên, ông này đã mua 10.000 cổ phiếu vào ngày 25/12/2018.

Bên cạnh đó, ông Lê Thái Hưng còn bị phạt thêm 70 triệu đồng do có hành vi không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 1/6/2020, ông Lê Thái Hưng mua 10.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (mã CK: KDM), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 324.000 cổ phiếu KDM (4,99%) lên 334.000 cổ phiếu (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của KDM. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 18/1/2021, ông Lê Thái Hưng đã bán 46.500 cổ phiếu KDM dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 364.000 cổ phiếu (5,12%) xuống 317.500 cổ phiếu (4,47%), không còn là cổ đông lớn của KDM nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hậu Lộc
Phiên bản di động