Tổng giá trị sản xuất 9 tháng năm 2020 huyện Ba Vì đạt gần 22.000 tỷ đồng

Trong 9 tháng năm 2020, huyện Ba Vì với tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 22.000 tỷ đồng.
Tập trung xây dựng các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ba Vì, Hà Nội Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/7

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 của huyện Ba Vì, Hà Nội, với tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 22.000 tỷ đồng. Trong đó, nông – lâm nghiệp ước đạt 8.500 tỷ đồng, Công nghiệp – xây dựng ước đạt 5.410 tỷ đồng, nhóm ngành dịch vụ - du lịch đạt 56,2% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên đại bàn huyện Ba Vì ước đạt 282,8 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2020 đạt 1.802 tỷ đồng. Đối với công tác xây dựng nông thông mới, toàn huyện có 18/30 xã được TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 6 xã hoàn thành nông thôn mới.

Về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, huyện đã ban hành tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND TP Hà Nội, Sở TN&MT Hà Nội theo quy định.

UBND huyện Ba Vì cũng hoàn thành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dung đất năm 2020 trên địa bàn và được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Trong 9 tháng đầu năm, huyện Ba Vì đã thực hiện đấu giá đạt 150 tỷ và từ giờ đến cuối năm đấu giá tiếp ước đạt 50 tỷ.

Về vấn đề nước sạch, trên địa bàn đã cung cấp 20/31 xã, thị trấn có nước sạch. Có 4 xã dân tộc miền núi vùng cao và 1 xã ven sông thuộc diện khó khăn về cung cấp nước sạch.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile