Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không bị phạt nặng

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không bị phạt nặng do có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Chủ tịch Khang Minh Group bị phạt do tự ý giao dịch tiền với công ty con Xi măng Sài Sơn bị phạt và truy thu thuế hơn 9,2 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (địa chỉ tại tầng 15 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo đó, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không bị phạt tiền 350.000.000 đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (công ty) đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2008. Năm 2017, công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không bị phạt nặng
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không. Ảnh: Website công ty.

Đồng thời, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không cũng bị phạt tiền 20.000.000 đồng do báo cáo giao dịch không chính xác.

Ngày 5/9/2019, công ty đã thực hiện mua 89.400 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (mã chứng khoán: BEL) và bán 1.300 cổ phiếu BEL, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 225.500 cổ phiếu lên 313.600 cổ phiếu BEL, trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa; đến ngày 13/9/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo của công ty.

Theo đó, công ty báo cáo số lượng cổ phiếu trước nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 224.200 cổ phiếu và đã mua 89.400 cổ phiếu vào ngày 5/9/2019 dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 313.600 cổ phiếu BEL. Ngày 11/11/2019, công ty mua 8.400 cổ phần BEL, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 716.000 cổ phiếu (11,93%) lên 724.400 cổ phiếu (12,07%); ngày 14/11/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của công ty, theo đó, công ty báo cáo khối lượng nắm giữ trước và sau giao dịch lần lượt là 712.300 cổ phiếu BEL và 720.700 cổ phiếu BEL.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không bị phạt thêm 35.000.000 đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 6/9/2019 đến ngày 9/9/2019, công ty đã mua 97.200 cổ phiếu BEL dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%) nhưng đến ngày 01/10/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của công ty.

Ngày 2/10/2019, công ty đã mua 17.000 cổ phiếu BEL, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cồ phiếu lưu hành của BEL (tăng từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%) nhưng ngày 28/10/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của công ty.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile