Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII Giúp thanh niên dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn Đồng chí Trường Chinh với công tác tư tưởng - văn hóa
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự đại hội
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn chủ tịch đại hội
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Các đại biểu dự đại hội

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Các đại biểu dự đại hội
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI Nguyễn Văn Được đọc diễn văn khai mạc đại hội
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI trình bày báo cáo tại đại hội
Đăng Khoa
Phiên bản di động