Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải trọng liêm sỉ, không chịu bất cứ cám dỗ nào

TTTĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ, công chức các cơ quan nội chính phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần quan tâm đến tâm tư, lợi ích thiết thực của người dân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn” để đất nước phát triển
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cán bộ nội chính là “thanh bảo kiếm” sắc bén, vững chắc bảo vệ đất nước

Ngày 15/9, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các cơ quan nội chính phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của các cơ quan nội chính trong hệ thống chính trị; Là những cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là “thanh bảo kiếm” sắc bén và “lá chắn” vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan nội chính trong nhiệm kỳ XII của Đảng, nhất là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; có vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy Nhà nước, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân.

Các cơ quan nội chính tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; Tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính được củng cố, kiện toàn; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nội chính ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Tổng Bí thư ghi nhận sự lao động, chiến đấu, hy sinh quên mình của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, công chức trong các cơ quan nội chính là đội quân xung kích, đội quân của sức mạnh và ý chí tiến công cách mạng, sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi Tổ quốc và Nhân dân cần, Đảng phân công và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Là đội quân có kỷ luật, luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng; Tạo dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ cách mạng trong lòng Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan nội chính phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai, thuộc bài”; Thực sự am hiểu pháp luật, nắm vững, nắm chắc các nguyên tắc, quy chế, quy định; Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự.

Các cơ quan nội chính tăng cường quốc phòng, an ninh; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước; Xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả. Trong thực thi nhiệm vụ phải công tâm, khách quan, tuân thủ pháp luật, có dũng khí, có bản lĩnh, động cơ trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Tổng Bí thư yêu cầu, nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động không trong sáng bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Các cơ quan nội chính kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; Xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm, bất kể người đó là ai; Gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan nội chính tôn trọng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, học hỏi Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Cán bộ, chiến sĩ, công chức các cơ quan nội chính luôn cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng; Bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào; thực sự công tâm, khách quan “phụng công thủ pháp”, chí công vô tư; phải là những “bao công” trong thời đại mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức phải có trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết cách mạng sẵn sàng hành động vì nước, vì dân; Có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ để khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; Có đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile