Tôn vinh 161 điển hình tiên tiến TP Sông Công trong phong trào thi đua yêu nước

Thành phố Sông Công, Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020 và tôn vinh 161 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Ninh Biểu dương hơn 104 tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành GTVT giai đoạn 2016-2020 Biểu dương 65 tập thể trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày 22/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Sông Công tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến thành phố Sông Công lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự hội nghị có ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và các tập thể, cá nhân được vinh danh điển hình tiên tiến.

Tôn vinh 161 điển hình tiên tiến TP Sông Công trong phong trào thi đua yêu nước
Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị TP Sông Công trong thời gian tới tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn 2015 - 2020, ngoài việc thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, UBND thành phố Sông Công đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các chuyên đề như: Phong trào “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Sông Công chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thực hiện cải cách hành chính”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Thành phố Sông Công chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”...

Tôn vinh 161 điển hình tiên tiến TP Sông Công trong phong trào thi đua yêu nước
Một góc TP Sông Công

Các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hưởng ứng, nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2015 - 2020) đạt 19,39%; giá trị xuất khẩu tăng bình quân 12,2%; thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 20,76%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 0,76%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 70 triệu đồng; kết nạp đảng viên hằng năm đạt 4,04% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; quốc phòng an ninh được đảm bảo và củng cố vững chắc.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, thành phố Sông Công đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019; được UBND tỉnh tặng 04 Cờ thi đua và 07 Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. UBND thành phố Sông Công đã khen thưởng cho 1.178 tập thể và 6.365 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, trong đó khen thưởng thường xuyên 622 tập thể, 5.921 cá nhân; khen thưởng theo chuyên đề 616 tập thể, 1.344 cá nhân.

Tôn vinh 161 điển hình tiên tiến TP Sông Công trong phong trào thi đua yêu nước
Có161 điển hình tiên tiến (gồm 53 tập thể và 108 cá nhân) của thành phố Sông Công được tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương những thành tích của thành phố Sông Công đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước những năm qua.

Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và Nhân dân các dân tộc thành phố Sông Công phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức với những mục tiêu thiết thực; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm xây dựng, nhân rộng, duy trì hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến phát huy vai trò nêu gương, tạo không khí thi đua trong các tầng lớp nhân dân và xã hội.

Cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng cần chú ý phát hiện, chủ động hướng dẫn, trợ giúp, tham mưu và làm thủ tục khen thưởng đối với những điển hình xứng đáng, nhất là những tấm gương của những người lao động, những người không có chức vụ…

Tại hội nghị, 161 điển hình tiên tiến (gồm 53 tập thể và 108 cá nhân) của thành phố Sông Công được tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile