Tổ công tác của Thủ tướng về ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu họp lần 3

Ngày 31/3, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định hoạt động thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3.
Thủ tướng yêu cầu có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu Đề xuất sửa quy định về việc ngân hàng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp Công ty Xử lý rác thải và Năng lượng EU chậm trả hơn 135 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu Kiến nghị ngân hàng cho doanh nghiệp vay tiền để trả nợ trái phiếu

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các thành viên trong Tổ công tác cho dự thảo báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ; đồng thời, kiến nghị các giải pháp đồng bộ để ổn định, phát triển thị trường ngày càng minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Chia sẻ về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong quý I/2023, thị trường vẫn có những tín hiệu tích cực; hoạt động của doanh nghiệp mặc dù có khó khăn nhưng đã số vẫn tăng trưởng ở hầu hết các nhóm ngành...

Với vai trò là cơ quan trực tiếp quản lý, giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Ông Sơn cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục ngay những bất cập, vướng mắc. Trong đó quy định rõ phạm vi hoạt động và cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán, bổ sung các quy định nhằm quản lý tốt hơn các nhà đầu tư, tăng cường các chế tài xử phạt vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của các định chế trung gian thị trường thông qua việc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổ công tác của Thủ tướng về ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu họp lần 3
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định hoạt động thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp tổ chức cuộc họp lần thứ 3. Ảnh: MOF.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường giám sát các công ty chứng khoán thực hiện đúng và đầy đủ vai trò là chủ thể giám sát tuyến đầu theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn để kịp thời ngăn ngừa và phát hiện sớm các vi phạm trên thị trường...

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo lộ trình đã đặt ra nhằm thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác giám sát, có cảnh báo sớm đối với nhà đầu tư về các rủi ro (nếu có); đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán nhằm tăng tính răn đe, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hướng đến sự phát triển theo hướng minh bạch và bền vững”, ông Phạm Hồng Sơn khẳng định.

Về vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua, khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách cho hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng bước được ban hành từ luật, nghị định đến thông tư.

Cùng với việc Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, khung pháp lý về phát hành trái phiếu doanh nghiệp về cơ bản quy định đầy đủ các điều kiện, hồ sơ, quy trình, chế độ công bố thông tin và cơ chế giám sát, phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

Theo ông Dương, việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã và đang theo đúng định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tín dụng; giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu, giữa trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp đã bước đầu tăng huy động vốn từ phát hành trái phiếu, giảm sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện để thực hiện định hướng của Ngân hàng Nhà nước về giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại, giảm rủi ro về kỳ hạn cho hệ thống ngân hàng. Nhà đầu tư có thêm sản phẩm đầu tư trên thị trường vốn. Các doanh nghiệp huy động được nguồn vốn trung, dài hạn, đặc biệt là các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hoàng Dương cho hay, thông tin thị trường ngày càng minh bạch hơn với việc yêu cầu công bố thông tin tập trung trên hệ thống chuyên trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với cả doanh nghiệp phát hành và tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Trước dự báo còn nhiều thách thức, ông Dương nêu ra một số giải pháp trung và dài hạn nhằm ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, cơ quan quản lý cần rà soát tổng thể, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp) đối với các quy định về điều kiện phát hành riêng lẻ; đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chỉ là các nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức...

Cùng với đó là việc phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt hệ thống các quỹ đầu tư (trong đó bao gồm quỹ đầu tư trái phiếu); tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước để quản lý giám sát và phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và giám sát liên thông giữa các bộ, ngành về ngân hàng, chứng khoán và bất động sản...

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, các cơ quan liên quan cần nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh doanh nghiệp, tình hình trả nợ trái phiếu đến hạn; tăng cường xây dựng hệ thống dữ liệu của thị trường...

Hậu Lộc
Phiên bản di động