Tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội mỗi năm một lần

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2025
Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 Cơ hội để Hà Nội phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Kế hoạch nhằm tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (Mạng lưới) nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, Nhân dân Thủ đô và quốc tế đối với các sáng kiến và cam kết của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới.

Tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội mỗi năm một lần

Có 3 nội dung sáng kiến ở cấp độ địa phương và 3 sáng kiến ở cấp độ quốc tế, Hà Nội cần thực hiện, lần lượt là: Kiến tạo Trung tâm Thiết kế sáng tạo Hà Nội; Xây dựng, hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Hà Nội; Chương trình truyền hình Tài năng sáng tạo Hà Nội; Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội; Diễn đàn Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở khu vực Đông Nam Á; Mạng lưới nhà thiết kế sáng tạo trẻ.

Với mỗi sáng kiến này, Hà Nội đề ra từng đầu việc, lộ trình cũng như phân công cơ quan, đơn vị cụ thể chủ trì, phối hợp, bảo đảm bám sát các nội dung trong hồ sơ ứng cử của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới cũng như hiệu quả, tiến độ.

Cụ thể, ở nội dung Kiến tạo Trung tâm Thiết kế sáng tạo Hà Nội, thành phố đặt ra mục tiêu, xây dựng Đề án Trung tâm Thiết kế sáng tạo Hà Nội trong 2 năm 2022-2023, nhằm ươm mầm tài năng trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế sáng tạo, củng cố mạng lưới thiết kế sáng tạo, hỗ trợ các dự án, sáng tạo tiềm năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ở nội dung xây dựng chương trình truyền hình Tài năng sáng tạo Hà Nội, thành phố đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội sản xuất các chương trình, liveshow, talkshow, các cuộc thi xoay quanh chủ đề thiết kế và sáng tạo với mục tiêu thúc đẩy văn hóa sáng tạo cho tất cả công dân Thủ đô.

Về Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, thành phố xác định đây là sự kiện thường niên, quy tụ chuỗi sự kiện, hoạt động chuyên đề, chương trình tôn vinh, giao lưu văn hóa nêu bật những đổi mới trong thiết kế sáng tạo ở Thủ đô cũng như các tỉnh, thành phố trong nước và toàn cầu…

Tương tự, với nhiệm vụ hình thành Mạng lưới nhà thiết kế sáng tạo trẻ, thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Ngoại vụ, Thành đoàn… phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trong nước và quốc tế thực hiện dự án “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ đưa Hà Nội trở thành Kinh đô sáng tạo”; Bao gồm các hoạt động bảo tồn và phục hồi các di sản văn hóa, phục hồi các làng nghề và hỗ trợ các không gian sáng tạo để nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội…

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile