Tỉnh Yên Bái yêu cầu các doanh nghiệp ngừng nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà

Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái có công văn yêu cầu các doanh nghiệp và các sở, ngành, UBND huyện Yên Bình thực hiện nghiêm quy định nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà.
Múa lân, rước đèn trước trung thu khiến các con phố tắc dài ở Yên Bái 5.000 nghệ nhân sẽ trình diễn đại xòe lớn nhất Việt Nam vào ngày 20/9 Xử phạt, đình chỉ hoạt động Nhà máy luyện Đồng và Than cốc ở Yên Bái

Cụ thể, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Công ty TNHH Thành Phú Hưng, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hồ Thác Bà, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Kiên và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản ngừng mọi hoạt động liên quan đến việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà.

tinh yen bai yeu cau cac doanh nghiep ngung nuoi ca long tren ho thac ba
Công ty T&T trên hồ Thác Bà chưa hoàn thiện hồ sơ để nuôi cá lồng.

Các đơn vị chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định và Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Yên Bái; Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học T&T khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực khác có liên quan đến dự án nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà theo đúng quy định.

Công văn chỉ rõ, UBND tỉnh Yên Bái giao cho UBND huyện Yên Bình thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nuôi cá lồng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên khu vực hồ Thác Bà; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư và lĩnh vực khác có liên quan.

Cùng với đó, UBND huyện Yên Bình cần kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thiếu kiểm tra, xử lý để cho Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hồ Thác Bà; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Kiên và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản hoạt động nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà trong thời gian dài mà không có hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường, đầu tư và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định. UBND huyện Yên Bình giám sát chặt chẽ quá trình ngừng hoạt động của Công ty TNHH Thành Phú Hưng; Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản hồ Thác Bà; Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Kiên và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản theo đúng nội dung yêu cầu của UBND tỉnh Yên Bái.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành hướng dẫn các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng các quy định; xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo đúng quy định.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile