Tỉnh Yên Bái trồng mới phủ xanh được gần 13 nghìn Ha rừng

Tỉnh Yên Bái trồng mới được 12.775 ha rừng các loại, gồm 9.578 ha rừng trồng tập trung, 3.197 ha rừng phân tán.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Ông Lê Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sản xuất trên 125 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Tỉnh Yên Bái trồng mới được 12.775 ha rừng các loại, gồm 9.578 ha rừng trồng tập trung, 3.197 ha rừng phân tán.

Tỉnh Yên Bái trồng mới phủ xanh được gần 13 nghìn Ha rừng
Khu bảo tồn Mù Cang Chải, Yên Bái

Toàn bộ gần 47.000 ha rừng trong độ tuổi chăm sóc được các chủ rừng chăm sóc tốt. Đơn vị chức năng của ngành đã triển khai giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, cá nhân được 231.759 ha rừng các loại.

Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái cũng đã khai thác và tiêu thụ được 422.886 m3 gỗ rừng trồng các loại, đạt 74,1% kế hoạch, đã thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC cho 4.038 ha rừng (tại huyện Yên Bình).

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, trực phòng cháy, chữa cháy rừng được lực lượng chức năng trong ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện. Công tác thanh tra, pháp chế được thực hiện nghiêm, trong 6 tháng phát hiện 47 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, đã xử lý 43 vụ, thu nộp ngân sách 257,8 triệu đồng, tịch thu trên 17 m3 gỗ các loại.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile