Tỉnh Yên Bái tinh giản được gần 5.000 biên chế trong năm 2020

Tỉnh Yên Bái tinh giản 4852 biên chế, tinh giản, sắp xếp, cơ cấu lại đối với trên 12.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Bà Phạm Thị Mai Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Yên Bái Sở Xây dựng Yên Bái có thêm tân Phó Giám đốc Yên Bái: Điểm đến ấn tượng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, năm 2020, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid - 19, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tỉnh Yên Bái tinh giản được gần 5.000 biên chế trong năm 2020
Ảnh minh họa

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã kịp thời phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; rà soát, bổ sung quy hoạch; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp… thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ theo quy định.

Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Toàn tỉnh Yên Bái đã sắp xếp, thu gọn được 413 đầu mối, tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị; giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố, tinh giảm 4852 biên chế; tinh giản, sắp xếp, cơ cấu lại đối với trên 12 nghìn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên được quan tâm, việc đánh giá, xếp loại Đảng viên ngày càng nề nếp, thực chất hơn. Với những kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021, xác định rõ 50 nhiệm vụ chủ yếu ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân với thời gian, lộ trình cụ thể; tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; triển khai thực hiện chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán năm 2021; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile