Tỉnh Yên Bái rà soát hợp đồng lao động làm chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Nội vụ, các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Quý 1/2020, thanh tra giao thông Yên Bái xử phạt 730 vi phạm Yên Bái: Xe máy va chạm với ô tô khiến một người tử vong tại chỗ Tuổi trẻ Yên Bái khởi động chiến dịch tình nguyện hè 2020
tinh yen bai ra soat hop dong lao dong lam chuyen mon tai cac don vi su nghiep cong lap
Ảnh minh họa

Cụ thể, các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo số lượng hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý trước thời điểm 1/10/2014 và lập danh sách theo biểu mẫu.

Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh Yên Bái (qua Phòng Nội chính - Pháp chế) trước ngày 1/6/2020, đồng thời gửi 1 bản về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, đề xuất phương án xử lý, khẩn trương hoàn thiện, trình lại Kế hoạch, phương án tuyển dụng công chức, viên chức theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 545-KL/TU ngày 21/5/2020 và Nghị quyết số 251-NQ/BCSĐ ngày 15/5/2020 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Thời gian trình Kế hoạch, phương án tuyển dụng công chức, viên chức kèm theo dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 5/6/2020.

Việc rà soát hợp đồng lao động làm chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng biên chế, đồng thời đảm bảo các quy định của Đảng, Nhà nước đối với người lao động.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile