Tỉnh Yên Bái đã giải ngân được hơn 800 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tỉnh Yên Bái đã giải ngân được 812 tỷ đồng, chiếm 22,4% kế hoạch vốn đã giao chi tiết năm 2021.
Tỉnh đoàn Yên Bái khởi động hiến máu tình nguyện vào dịp sinh nhật Bác Yên Bái: Hơn 590 nghìn cử tri sẽ bỏ phiếu tại 1.154 điểm bầu cử

Theo UBND tỉnh Yên Bái, năm 2021 tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đã giao hơn 4.361 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn đã giao chi tiết trên 3.624 tỷ đồng, chiếm 83,1% tổng kế hoạch vốn năm 2021; Kế hoạch vốn chưa giao chi tiết trên 737 tỷ đồng, đạt 16,9%.

Đến thời điểm tháng 5/2021, tỉnh Yên Bái cũng đã giải ngân đạt trên 813 tỷ đồng chiếm 22,4% kế hoạch vốn đã giao chi tiết năm 2021.

Tỉnh Yên Bái đã giải ngân được hơn 800 tỷ đồng vốn đầu tư công
Ảnh minh họa

Một số đơn vị chủ đầu tư có kết quả giải ngân cơ bản đạt được các kết quả khả quan, như huyện văn Chấn 41%, huyện Văn Yên 37%, thành phố Yên Bái 33%, huyện Trấn Yên 31%, Sở Giao thông vận tải 73%; Trường Chính trị tỉnh Yên Bái 66%, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 51,4%, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 47,1%, Sở Khoa học và Công nghệ 50%, Ban dân tộc 35,7%.

Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động cập nhật thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện qua đó nhiều khó khăn, vướng mắc đã được các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đã được chủ đầu tư chủ động phối hợp tốt với các địa phương bảo đảm mặt bằng thi công.

Về tình hình triển khai thực hiện dự án khởi công mới có 329 dự án đã được giao kế hoạch vốn để khởi công mới, với tổng kế hoạch vốn năm 2021 trên 1.131 tỷ đồng bằng 32,3% tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết năm 2021.

Đến nay đã có 137 dự án đã khởi công; 18 dự án đã lựa chọn được nhà thầu xây lắp nhưng chưa khởi công; 89 dự án đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp; các dự án đã có quyết định đầu tư, đang trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hoặc điều chỉnh dự án do biến động giá vật liệu nên chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 64 dự án; 21 dự án chưa phê duyệt quyết định đầu tư.

Với những kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn yêu cầu giải trình về trách nhiệm của chủ đầu tư, của nhà thầu; về tiến độ giải ngân, tiến độ thi công, trình tự thủ tục để giải ngân các nguồn vốn. Đồng thời, làm rõ một số vướng mắc liên quan đến quá trình một số các dự án hiện chưa được triển khai hoặc chưa đảm bảo tiến độ.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile