Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ NOXH

Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu các cơ quan hỗ trợ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân
Bắc Giang: Đề nghị xử lý dứt điểm vi phạm của Công ty CP Đầu tư 379 Bắc Giang: Chuyển đổi số để tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Giang: Hiện trạng thực hiện 85 dự án khu đô thị, khu dân cư

Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác của tỉnh do đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Bên cạnh đó, thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan để tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành cho công nhân trên địa bàn.

Trước mắt, tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể (bao gồm cả dự án đã lựa chọn xong chủ đầu tư và dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư).

Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ NOXH
Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu các cơ quan hỗ trợ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân

Trong đó, cần xác định rõ các nội dung cần thực hiện, thời hạn hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Từ đó, thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Các Huyện ủy, Thành ủy tăng cường nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile