Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến, hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Xem xét thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hơn 371 ha đất ở Hải Dương Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã tới TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19 Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương hoạt động trở lại bình thường từ ngày 1/7

Chiều 2/7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương tổ chức nghiệm thu Đề tài "Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và một số biện pháp quản lý, cải tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh". Đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Năm 2020, Ban chủ nhiệm đề tài đã lấy 387 mẫu đất tại các vùng sản xuất nông nghiệp gần nguồn gây ô nhiễm như làng nghề, cơ sở y tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nước thải sinh hoạt, bãi rác sinh hoạt.

lấy thí nghiệm mẫu đất
Ảnh minh họa.

Kết quả, có 5 mẫu đất ô nhiễm. Trong đó có 2 mẫu ô nhiễm đồng, 1 mẫu nhiễm cả đồng và kẽm, 1 mẫu nhiễm kẽm và 1 mẫu nhiễm chì. Nguồn gây ô nhiễm từ làng nghề vàng bạc Châu Khê, cụm công nghiệp Tân Hồng - Vĩnh Hồng (đều thuộc huyện Bình Giang), cụm công nghiệp Phú Thứ (Kinh Môn) và khu vực thâm canh cao. Có 94 mẫu được đánh giá ở mức độ cận ô nhiễm.

Có khá nhiều mẫu cho kết quả nhiễm 2 kim loại có tính độc cao (chì và asen) trong ngưỡng cận ô nhiễm (27 mẫu đối với chì và 81 mẫu đối với asen).

Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến, hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và được gắn kết với bộ cơ sở dữ liệu của đề tài. Bộ cơ sở dữ liệu dạng số có thể cập nhật mới hằng năm, từ đó có thể theo dõi để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile