Tỉnh Thái Nguyên "qua mặt" Thủ tướng phê duyệt dự án nhóm A

Dự án hơn 18 nghìn tỷ đồng của tỉnh Thái Nguyên thuộc dự án nhóm A, tuy nhiên, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên lại qua mặt Thủ tướng tự ý phê duyệt dự án.
Thái Nguyên: Tổng thu ngân sách đạt 7.325 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021 Sẽ Kiểm toán 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ông Trịnh Việt Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm tại dự án "Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu".

Cụ thể, tại thời điểm sau khi được Tỉnh ủy Thái Nguyên đồng ý về chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên có báo cáo và được HĐND tỉnh này chấp thuận thông qua chủ trương theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến là 18.221,61 tỷ đồng.

Tỉnh Thái Nguyên
Dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu còn ngổn ngang

Trong đó, dự án BT có tổng mức đầu tư 9.811,61 tỷ đồng với 6 hạng mục, quy mô 150 ha và các dự án khác có quy mô 700 ha với tổng mức đầu tư 8.400 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đô thị hai bên bở sông để thu hồi vốn dự án BT.

Dự án được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quyết định đầu tư dự án, tuy nhiên dự án không nằm trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2021 của tỉnh Thái Nguyên, chưa được bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ khẳng định, phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư lớn hơn 1.500 tỷ là không đúng thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên và không đúng quy định về đầu tư công và PPP bởi vì dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo Luật Đầu tư công thuộc dự án nhóm A, thẩm quyền quyết định đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Thái Nguyên
HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên qua mặt Thủ tướng phê duyệt dự án nhóm A hơn 18 nghìn tỷ đồng

Mặt khác, khi phê duyệt đề xuất dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi thì các quy hoạch đều trong quá trình thực hiện điều chỉnh hoặc chưa thực hiện đầu đủ và chưa được chấp thuận của các cấp có thẩm quyền phê duyệt là không phù hợp với quy định về điều kiện đề xuất dự án.

Ngoài ra, báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn không rõ ràng, thiếu cơ sở (đặc biệt Nghị quyết về vốn đầu tư trung hạn của HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa được thông qua). Qua đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm của HĐND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên qua mặt Thủ tướng phê duyệt dự án nhóm A
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Vũ Hồng Bắc trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư triển khai dự án sông Cầu

Được biết, ngày 25/12/2016. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khởi công dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ, lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Vũ Hồng Bắc đã trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án sông Cầu cho Liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (Cenco 8).

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chỉ là những bãi đất trống, ngổn ngang máy móc đã hoen rỉ và rất nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?

Doãn Hưng - Đức Mậu
Phiên bản di động