Tỉnh Thái Nguyên biểu dương 60 đại biểu người dân tộc thiểu số uy tín

Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức biểu dương 60 đại biểu người dân tộc thiểu số uy tín, tiêu biểu đại diện cho hơn 380 nghìn người dân tộc thiểu số năm 2020.
Chàng trai dân tộc Mông vượt khó làm giàu trên quê hương Trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 Tình cảm ấm áp gửi tặng công nhân người dân tộc thiểu số Chàng trai dân tộc Nùng Xứ Lạng với những đoạn clip hài triệu view

Trong những năm qua nhân dân các dân tộc thiểu số trong tỉnh luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao.

3206 tuyen quang 220816
Nhân dân các dân tộc thiểu số trong tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (ảnh minh hoạ)

Chính vì vậy mà bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số có nhiều đổi mới, trong đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tham dự hội nghị do Ban Dân tộc tổ chức có 60 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho hơn 380 nghìn người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đây là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, những điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số tiêu biểu với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, người có uy tín thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể nhân dân ở cơ sở đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân.

3241 img 0110jpg

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức biểu dương 60 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho hơn 380 nghìn người dân tộc thiểu số

Đồng thời, hướng dẫn đồng bào phát huy nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thông qua các chính sách dân tộc để vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; vận động đồng bào thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tuyên truyền về công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp cùng lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các đại biểu là người dân tộc thiểu số uy tín, tiêu biểu tỉnh trong những năm qua, những người luôn gương mẫu trong mọi công việc của địa phương.

Thời gian qua, bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh đã quan tâm bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa như: Đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống, chính sách hỗ trợ muối Iốt.

3215 laichau230916
Các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (ảnh minh hoạ)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác dân tộc trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các ban, ngành, địa phương, đoàn thể và các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt là các chính sách của tỉnh để người dân hiểu; đi đầu, gương mẫu trong học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đầu trong các phong trào tại địa phương mình; xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó có thể hỗ trợ, trao đổi cách thức làm giàu với người dân nơi mình sinh sống.

Các địa phương, các ngành tham mưu các dự án hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở chính sách của Trung ương và của tỉnh; quan tâm công tác tuyên truyền, dạy nghề để nâng cao tay nghề và nhận thức của người dân; quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile