Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV

Ngày 6/10, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức long trọng tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc với sự tham dự của 240 đại biểu.
Bắc Ninh phấn đấu là trung tâm chế tạo và dịch vụ công nghệ cao Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Singapore 100% cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã tổ chức xong Đại hội

Đại hội Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc ngày 6/10 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trao thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức long trọng tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc với sự tham dự của 240 đại biểu

Đại hội còn đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh khóa XV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trao thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 , mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV
Đại hội biểu quyết 15 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội biểu quyết 15 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ này. Cụ thể, như 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị và định hướng thảo luận, tổ thảo luận tại 4 diễn đàn.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV
Đồng chí Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Đoàn Bắc Ninh phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile