Tỉnh Đoàn Bắc Giang sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban Bí thư Trung Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bắc Giang: Lên kế hoạch sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang Bắc Giang: Huyện Việt Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêu chí thị xã trong năm 2022 Bắc Giang: Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại

Ngày 11/8, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, đối với công tác chuẩn bị Đại hội thì Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã chủ động xây dựng quy hoạch các chức danh, kế hoạch tuyên truyền, thành lập ban tổ chức Đại hội, các tiểu ban phục vụ.

Hiện tại, tỉnh Đoàn Bắc Giang đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự kiến, Đại hội diễn ra từ ngày 30-31/8.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ban Bí thư Trung Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Giang trình bày nội dung dự kiến của chương trình Đại hội, đề án nhân sự, danh sách, số lượng đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu.

Theo đó, các dự thảo văn kiện Đại hội, đề án nhân sự, tỉnh Đoàn Bắc Giang đã báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bắc Giang và tiếp thu, bổ sung.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị Tỉnh Đoàn Bắc Giang tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các văn kiện Đại hội.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên của tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, tổ chức thành công Đại hội.

Tỉnh ủy Bắc Giang luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên phát triển.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Giang trình bày nội dung dự kiến của chương trình Đại hội

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn tại Bắc Giang đã được tỉnh quan tâm, chuẩn bị chu đáo.

Bên cạnh đó, dự thảo văn kiện Đại hội được xây dựng công phu, nghiêm túc, quy trình nhân sự thực hiện chặt chẽ. Tuy nhiên, Tỉnh Đoàn Bắc Giang cần điều chỉnh lại một số điểm trong phương án, kịch bản chương trình để Đại hội diễn ra trang trọng, ý nghĩa, đúng trình tự, quy định.

Ngoài ra, tỉnh Đoàn Bắc Giang cần ứng dụng linh hoạt các quy định về công tác tổ chức, không cứng nhắc để bảo đảm việc điều chỉnh, thay đổi nhân sự trong tương lai.

Đồng thời, Tỉnh Đoàn Bắc Giang cần đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội, đặc biệt chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình tổ chức.

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Bắc Giang cần bổ sung cách thức triển khai các phong trao, chọn giải pháp phù hợp với vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Vi Hải
Phiên bản di động