Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động cuộc thi đã tiếp nhận hơn 17.000 bài viết về Đảng, Bác Hồ và quê hương

Mới đây, Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động cuộc thi “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước đổi mới” đã nhận được hàng nghìn bài dự thi từ đoàn viên, thanh niên.
Bắc Giang hướng tới vụ vải thiều 2020 thắng lợi: Tất cả đã sẵn sàng Bắc Giang chuẩn bị hàng loạt phương án hỗ trợ nông dân "đại thắng" vụ vải thiều năm 2020 Bắc Giang: Sẽ đề xuất thu hồi dự án Bệnh viện Anh Quất nếu Chủ đầu tư tiếp tục thi công

Ngay từ những ngày đầu phát động cuộc thi, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia viết bài tham dự gửi về Ban Tổ chức.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn Bắc Giang, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã có nhận được tổng số 17.373 bài viết của các tập thể cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia, trong đó có 1.206 bài thi chất lượng.

tinh doan bac giang phat dong cuoc thi da tiep nhan hon 17000 bai viet ve dang bac ho va que huong
Bài tham dự Cuộc thi chất lượng của đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang.

Tiêu biểu như Huyện đoàn Yên Thế tham gia 5.955 bài, Huyện đoàn Tân Yên tham gia 1.741 bài, Huyện đoàn Việt Yên tham gia 1.324 bài, Huyện đoàn Hiệp Hòa tham gia 1.262, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham gia 1.4.89 bài, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh có 1.528 bài...

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi của các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đảng bộ tỉnh đã lựa chọn các bài thi chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để chấm chung khảo, trong đó, có 61 bài thi chất lượng của các tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh niên. Trong đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang có 9 bài, Huyện đoàn Lạng Giang 8 bài, Huyện đoàn Tân yên có 8 bài, Huyện đoàn Việt Yên có 8 bài, Huyện đoàn Sơn Động có 6 bài, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh có 6 bài, Huyện đoàn Yên Thế có 04 bài, Đoàn Các cơ quan tỉnh có 4 bài, Huyện đoàn Hiệp Hòa có 3 bài, Thành đoàn Bắc Giang có 2 bài, Huyện đoàn Lục Ngạn có 2 bài, Đoàn thanh niên Công ty Đạm có 1 bài.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tham dự cuộc thi có nhiều bài viết tham dự được đầu tư công phu, có chất lượng cao cả về nội dung và hình thức với bài viết tay có nhiều trang, nội dung sát với đề cương do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra. Ngoài ra, nội dung liên hệ phong phú, đa dạng thể loại và trình bày bìa đẹp, có ý nghĩa...

Bên cạnh việc trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi, các bài viết đều có ảnh sưu tầm cho từng câu hỏi. Một số bài kèm theo tập san, nội san, một số đĩa DVD sưu tầm với số lượng ảnh, phóng sự tư liệu tương đối lớn, đồng thời kèm theo mô hình có ý nghĩa.

Cuộc thi này là cơ hội để đoàn viên, thanh niên hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị và tinh thần của nhân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; những thành tựu to lớn của quê hương, đất nước đạt được trong quá trình đổi mới.

Từ đó đề xuất những ý tưởng mới về xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Đảng, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, củng cố niềm tin và ý thức của đoàn viên, thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng. Khơi dậy lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong đi đầu trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang
Xem phiên bản mobile