Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên (Bắc Giang) lần thứ XXII là Đại hội điểm cấp huyện.
Điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Giang đến năm 2035 tầm nhìn 2050 Bắc Giang thu hút đầu tư xấp xỉ 419,4 triệu USD vào các khu công nghiệp Bắc Giang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày 15,16/4/2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện
Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 có 133 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6.000 đoàn viên của huyện Tân Yên.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022-2027; kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đoàn huyện Tân Yên khóa XXI.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Tân Yên tích cực ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên khóa XXI đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, với những đóng góp cụ thể, thiết thực, chung tay cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đặc biệt trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế... tổ chức Đoàn huyện Tân Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện
Đồng chí Thân Trung Kiên - UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đã xác định 10 chỉ tiêu lớn, nhiều chỉ tiêu thể hiện rõ vai trò, tinh thần của thanh niên như: Tổ chức ít nhất 5 hoạt động về chuyển đổi số; Hỗ trợ giải quyết từ 4.000 hồ sơ thực hiện dịch công mức độ 3, mức độ 4 do thanh niên đảm nhận. Hỗ trợ hiện thực hóa 5 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Hỗ trợ ít nhất 25 dự án khởi nghiệp với số vốn vay thanh niên phát triển kinh tế 2,5 tỷ đồng...

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn huyện Tân Yên khóa XXII; đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Bí thư Huyện đoàn khóa XXI tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện đoàn Tân Yên khóa XXII; Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện
BCH Huyện đoàn Tân Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra đảm bảo đúng nguyên tắc, hướng dẫn, Điều lệ Đoàn. Đại hội ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội, đặc biệt là khâu điểm danh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và lưu hành tài liệu bằng mã hóa QRCode.

Để chỉ đạo thành công của Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang thành lập Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm đã tích cực, chủ động, sát sao cùng cơ sở, tiến hành đúng, đủ theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau Đại hội, chiều cùng ngày 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp huyện, đây là tiền đề quan trọng tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện trong thời gian tới, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile