Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã có công văn số 1505/UBND-KGVX về việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường Bắc Ninh triển khai chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19 Bắc Ninh hỗ trợ người dân gặp khó khăn 109,95 tỷ đồng

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

tinh bac ninh chi dao ho tro nguoi su dung lao dong bi anh huong boi covid 19
Nhiều chính sách đã được tỉnh Bắc Ninh triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người sử dụng lao động.

Theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tại Công văn số 354/NHCS-KHNV ngày 05/5/2020 về việc triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19,

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tổng hợp danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn; hoàn thành gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 09/5/2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổng hợp, rà soát danh sách đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 12/5/2020.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile