Tỉnh Bắc Giang yêu cầu cách ly tập trung người về từ TP HCM từ ngày 7/2 trở lại đây

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu cách ly tập trung người về từ TP HCM từ ngày 7/2 trở lại đây. Đối với người về từ Hà Nội và các địa phương khác, tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, của Sở Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu tăng cường áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người về từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu cách ly tập trung người về từ TP HCM từ ngày 7/2 trở lại đây

Theo đó, các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát người về từ TP Hồ Chí Minh (không để sót trường hợp nào); thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm những người về từ ngày 7/2/2021 trở lại đây; thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ ngày 24/1/2021 đến 6/2/2021.

Đối với người về từ Hà Nội và các địa phương khác, tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, của Sở Y tế và theo biểu “Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về Bắc Giang”; được cập nhật tại đây.

Bắc Giang thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 Bắc Giang thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Tỉnh Bắc Giang mới phát sinh thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-Cov-2 khi đang được cánh ly tại khu cách ly tập ...

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile