Tỉnh Bắc Giang quyết tâm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Tỉnh Bắc Giang quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp...
Bắc Giang tổ chức khảo sát rộng rãi độ hài lòng của người dân với chính quyền Bắc Giang thí điểm xây dựng "mô hình chính quyền thân thiện" xã, phường, thị trấn Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% trưởng thôn là đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang ban hành công văn số 924-CV/TU về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Bắc Giang quyết tâm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức
Trụ sở Tỉnh uỷ Bắc Giang

Trong thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phát huy dân chủ, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp..., góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tiếp tục củng cố, nâng cao lòng tin của Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền.

Tuy nhiên, qua chỉ đạo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các cấp năm 2021 cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một bộ phận công chức, viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, có biểu hiện chậm trễ, kéo dài, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...; một số có biểu hiện gây khó khăn, nhũng nhiễu, vòi vĩnh... Tình hình trên đã phần nào làm giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với cấp uỷ, chính quyền, cản trở sự phát triển và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Giang quyết tâm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Đoàn khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Trước thực tế đó, Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang đã yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để khắc phục những hạn chế nêu trên.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, trách nhiệm trong thựch thi nhiệm vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Các cơ quan tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quyền và trách nhiệm trong việc giám sát, phản ánh những hạn chế, yếu kém, nhất là các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh... của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Công khai, minh bạch kết quả xử lý giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kiên quyết xử lý, thay thế, điều chuyển công tác những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực...

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình điểm "chính quyền thân thiện", "công an xã thân thiện", Tỉnh uỷ Bắc Giang đã giao cho Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện nền nếp, định kỳ 6 tháng một lần khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền...

Mạnh Đức - Doãn Trung
Xem phiên bản mobile