Tìm kiếm phóng viên trẻ cho Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đang tuyển 30 phóng viên trẻ trong độ tuổi từ 22-30 để tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn, hỗ trợ các phóng viên trở thành những nhà tiên phong về bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng.
Bảo đảm quyền lợi và bình đẳng giới cho lao động nữ

Nhằm hỗ trợ các phóng viên trẻ trở thành những nhà tiên phong về bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng thông qua các sản phẩm báo chí, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tìm kiếm các phóng viên trẻ cho Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới” với thông tin đăng ký chi tiết tại: http://bit.ly/tuyenphongvien

Đối tượng đăng ký: Dưới 30 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho các cơ quan báo chí, truyền hình.

Chương trình đào tạo gồm 3 hợp phần: Khóa tập huấn tại Hà Nội: dự kiến 7-8/7/2021; Chuyến thực địa và tọa đàm tại Hải Phòng: dự kiến 11/8/2021; Kết nối và trao đổi thông tin, kinh nghiệm; tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chủ đề qua zalo group trong và sau chương trình.

Đây là hoạt động thuộc sáng kiến “Giới – Bình đẳng Giới với các phóng viên trẻ” của Quỹ Vì tầm vóc Việt được tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực châu Á (2021 AGenT SGP). Để biết thêm thông tin về Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, vui lòng truy cập:

Website: http://vitamvocviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/quyvitamvocviet/

D.Minh
Phiên bản di động