Tiêu chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã được thông qua

Tiêu chuẩn nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thông qua.
Yên Bái sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX Tạm dừng Trung tâm Hành chính công trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái Đại hội Đảng bộ trên cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 11 Bí thư cấp ủy được Đại hội bầu trực tiếp Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 73% lãnh đạo cấp xã không là người địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - ông Đỗ Đức Duy thông tin, đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đến ngày 22/7/2020 đã tổ chức thành công 12/12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước, chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, vượt yêu cầu của Chỉ thị 35, là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Tiêu chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã được thông qua
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thông tin về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao, 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao, bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương, tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt yêu cầu so với Chỉ thị 35.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Duy cho biết, đã chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học các văn kiện Đại hội.

Về công tác nhân sự, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái và nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái - Trần Huy Tuấn cho hay: "Việc bầu Bí thư Tỉnh ủy thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng, nên không bầu trực tiếp tại đại hội".

Còn về nhân sự tái cử, ông Tuấn cho hay, tất cả cấp ủy đương nhiệm dựa các tiêu chuẩn chức danh sẽ được xem xét làm quy trình để lựa chọn 32 nhân sự tái cử đưa ra Đại hội bầu. Về số dư khi tiến hành bầu Ban Chấp hành tại Đại hội, Yên Bái cũng chuẩn bị số dư trên 10%, tức 5 nhân sự.

Ông Trần Huy Tuấn cho biết thêm, "Trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội, tỉnh Yên Bái đã quy hoạch 125 nhân sự. Sau khi xem xét, đối chiếu tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định lựa chọn được 62 người để Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 48 ủy viên".

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái diễn ra trong 3 ngày, từ 22/9 đến hết ngày 24/9 với số lượng đại biểu 325 đại biểu. Đại hội với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Chủ đề Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile