Tiếp vụ kỳ lạ việc cấp “bìa đỏ” thần tốc chỉ trong 1 ngày tại Hải Phòng: Sai chồng sai

Theo quy hoạch được phê duyệt của Thủ tướng chính phủ cho Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư và Phát triển đô thị Hải Phòng, thửa đất số 01, Lô 18A, tờ bản đồ số 14 chỉ có diện tích 9.175m2 nhưng khi các cơ quan chức năng quận Hải An làm “bìa đỏ” đã tự “bốc” thêm 630m2 đất công bên cạnh vào luôn “sổ đỏ” để bán… cho tiện.
Hải Phòng: Kỳ lạ việc cấp “bìa đỏ” thần tốc chỉ trong 1 ngày Phá đường dây lừa đảo và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Cấp “bìa đỏ” trong 1 ngày làvi phạm pháp luật

Toà án nhân dân quận Hải An, TP Hải Phòng đã nhận định: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tại thời điểm ngày 12/8/2011. Bị đơn ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và thực hiện các thủ tục cấp mới Giấy CNQSDĐ đối với diện tích đất đang có tranh chấp chỉ trong ngày 12/8/2011 là vi phạm quy định về mặt thời gian, quy trình của pháp luật về việc cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Luật đất đai năm 2003. Do đó, Hội đồng xét xử kiến nghị đối với Văn phòng ĐKQSDĐ quận Hải An, Hải Phòng về quy trình cấp Giấy CNQSDĐ.

Mặt bằng hiện trạng thửa đất số 1 Lô 18 A có phần diện tích đất mở rộng thêm 630m2
Mặt bằng hiện trạng thửa đất số 1 Lô 18 A có phần diện tích đất mở rộng thêm 630m2

Về thủ tục chuyển đổi sang tên và cấp mới Giấy CNQSDĐ đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hội đồng xét xử thông báo: Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An, Hải Phòng không thực hiện đúng các quy định của pháp luật; bởi lẽ, diện tích đất đang tranh chấp thuộc loại đất sử dụng lâu dài và thương mại, diện tích đất lớn, nên khi làm thủ tục sang tên và đăng ký thế chấp, cần phải có thời gian xem xét thẩm định, đăng tin trên cơ quan truyền thông theo quy định của Luật đất đai…

Văn phòng Công chứng Hải Phòng khi công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản giữa Công ty Thiên Tân Phú và Ngân hàng OCB chưa kiểm tra lại tích xác thực của Giấy CNQSDĐ, chưa đăng tin thông báo, chưa kiểm tra trên hệ thống công chứng là không thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình khi công chứng văn bản theo quy định của Luật công chứng.

Ngân hàng OCB cho rằng khi ký kết Hợp đồng thế chấp với Công ty Thiên Tân Phú là ngay tình do bị Công ty Thiên Tân Phú lừa dối. Nhưng Ngân hàng OCB không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho ý kiến của mình. Qua tài liệu xác minh, thu thập, thể hiện: Ngân hàng OCB biết rõ mục đích vay tiền của Công ty Thiên Tân Phú, nhưng trước khi giải ngân, Ngân hàng OCB không ra soát thông tin tài sản thể chấp trên hệ thống công chứng, không xem xét kế hoạch trả nợ của khách hàng, chưa thẩm định tài sản và tự đánh giá giá trị tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay… Do vậy, Ngân hàng OCB không phải là bên thứ ba ngay tình…

“Bìa đỏ” vượt quy hoạch 630m2

Theo Thông báo số 1204/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hải An về “Kết quả kiểm tra, xác minh trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 02249 do UBND huyện Hải An cấp ngày 13/4/2011 cho ông Vũ Văn Hưng”, như sau:

1. Căn cứ Khoản 8, Khoản 10, Điều 16 theo Luật quy hoạch đô thị năm 2009 quy định các hành vi bị cấm; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 9/6/2009 của UBND thành phố Hải Phòng và kèm theo Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi tỷ lệ 1/2000, việc Công ty Phát triển đô thị Hải Phòng tự ý chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Hưng thửa đất số 01, Lô 18A diện tích 9.805m2 (bao gồm cả diện tích thăng thêm 630m2) không đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt là 9.175m2, không có ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng là chưa đảm bảo quy định pháp luật.

2. Căn cứ khoản 2, 3 Điều 14 Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Hải An tại thời điểm năm 2011 đã thực hiện không đúng quy trình cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Vũ Văn Hưng: Không yêu cầu UBND phường Đằng Lâm kiểm tra, xác nhận sự phù hợp quy hoạch diện tích sử dụng đất đối với thửa đất số 01, Lô 18A từ bản đồ số 14; không kiểm tra, xác minh tại thực địa thửa đất khi thấy có sự chênh lệch về diện tích đề nghị được cấp Giấy CNQSDĐ là 9.805m2 và diện tích đất 9.175m2. Văn phòng Đăng ký QSDĐ xác định hồ sơ xin cấp Giấy CNQSDĐ của ông Vũ Văn Hưng là đủ điều kiện và cấp Giấy CNQDĐ số CH022496 ngày 13/4/2011 cấp cho ông Vũ Văn Hưng với diện tích là 9.805m2 là vi phạm, chưa đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo Quy định.

3. Căn cứ Mục B, Khoản 1, Điều 23 theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, Văn phòng Đăng ký đất đai tại thời điểm năm 2011 chưa thực hiện đúng việc kiểm tra hồ sơ, nên không phát hiện ra sai phạm vệc cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Vũ Văn Hưng không đủ điều kiện và tiếp tục cấp đổi bìa cho bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (giấy CNQSDĐ CH02793 ngày 12/8/2011) và đồng thời xác nhận thế chấp quyền sử dụng đất cho bà Huyền.

Toàn bộ mặt bằng thửa đất 01, lô 18 A
Toàn bộ mặt bằng thửa đất 01, lô 18 A

Từ những căn cứ trên, UBND quận Hải An: Giao Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh quận Hải An và Phòng TN&MT quận tham mưu cho UBND quận thu hồi Giấy CNQSDĐ CH02793 ngày 12/8/2011 cho bà Nguyễn Thị Thanh Huyền để cấp lại Giấy CNQSDĐ đúng với diện tích theo quy hoạch đã được duyệt là 9.175m2.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Thương mại và Phát triển đô thị Hải Phòng (Công ty Phát triển đô thị Hải Phòng) hoàn thiện thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu vực đất tại thửa số 01, Lô 18A diện tích từ 9.175m2 tăng lên 9.805m2 theo quy định và chỉ được ký hợp đồng chuyển nhượng đối với diện tích tăng thêm 630m2 khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Trong thời gian chưa hoàn thiện thủ tục, giao UBND phường Đằng Lâm quản lý đối với phần diện tích 630m2 theo quy định và không để việc lấn chiếm trái phép xảy ra.

Việc Công ty Phát triển đô thị Hải Phòng thoả thuận về mua bán thửa đất số 01, lô 18A, tờ bản đồ số 14 (theo quy định là 9.175m2) cho ông Vũ Văn Hưng là 9.805m2 là giao dịch dân sự, Công ty có trách nhiệm giải quyết với người dân theo quy định của pháp luật…

Nhưng vậy, có thể thấy việc các cơ quan chức năng quận Hải An 2 lần cấp “bìa đỏ” cho thửa đất nói trên đều sai quy định rất nghiêm trọng, có biểu hiện “lợi ích nhóm”, cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Các sai phạm này cần phải được điều tra, làm rõ, xử lý trách nhiệm cụ thể từng cá nhân và tổ chức mới đảm bảo đúng pháp luật.

Thông báo số 1204/TB-UBND "lạc đường?"

Tại phần nơi nhận (trang 3) của Thông báo số 1204/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Hải An về “Kết quả kiểm tra, xác minh trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 02249 do UBND huyện Hải An cấp ngày 13/4/2011 cho ông Vũ Văn Hưng”, gửi các cơ quan chức năng trong đó có Công ty Phát triển đô thị Hải Phòng để thực hiện.

Dải đất công 630m2 được các cơ quan chức năng quận Hải An “bốc” vào “bìa đỏ” của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền hiện nay
Dải đất công 630m2 được các cơ quan chức năng quận Hải An “bốc” vào “bìa đỏ” của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền hiện nay

Tuy nhiên, khi làm việc với Phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Đỗ Ngọc Ân – Phó Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hải Hoàng – Kế toán Trưởng Công ty Phát triển đô thị Hải Phòng lại cho biết: “Chúng tôi không hề hay biết gì về Thông báo này của UBND quận Hải An. Chúng tôi rất bất ngờ”.

Ông Ân và ông Hoàng cho rằng: “Căn cứ quy hoạch theo Quyết định 130 của Thủ tướng duyệt cho chúng tôi ở thửa đất này là 9.175m2 là đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ. Nhưng trên thực tế, sau khi giải phóng mặt bằng, trừ đi hành lang lưới điện cao thế, thì còn thừa ra một dải đất hẹp 630m2 chạy dọc theo thửa đất của chúng tôi có chiều rộng từ 6 đến 7 mét, dài 125 mét. Công ty chúng tôi lúc ấy cho rằng nếu không bán kèm theo thửa đất số 01 thì rất lãng phí, vì có để lại thì nó cũng không dùng vào được việc gì. Vì vậy, chúng tôi nghĩ cứ đề nghị người mua, mua thì thu tiền về cho Nhà nước thôi. Chúng tôi cũng chủ quan là không báo cáo việc này với UBND TP Hải Phòng. Đây là cái sai của chúng tôi khi không báo cáo, chứ không sai về quy hoạch an toàn lưới điện hoạch quy hoạch công viên cây xanh, vì nó không là đất gì. Toàn bộ lô đất này chúng tôi bán được trên 61 tỷ đồng…

Như vậy có thể thấy, việc Công ty Phát triển đô thị Hải Phòng cùng các cơ quan chức năng quận Hải An tự ý bốc thêm 630m2 đất công để bán cho gia đình ông Hưng, bà Thanh, không báo cáo với UBND TP Hải Phòng là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chưa được các cơ quan thanh tra, kiểm tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Quang Chiến – Gia Tiệp/ Theo TTTĐ
Xem phiên bản mobile