Tiếp tục tham mưu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đầu tư công

TTTĐ - Trong nhiều năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã linh hoạt trong tham mưu kế hoạch đầu tư công của thành phố, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, giúp thành phố tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc.
Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống dịch, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Giải ngân vốn đầu tư công: Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và thiếu thông suốt Hà Nội đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn

Sáng 7/10, đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi giám sát
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi giám sát

Đánh giá của đoàn giám sát cho thấy, trong nhiều năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã linh hoạt trong tham mưu kế hoạch đầu tư công của thành phố, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, giúp thành phố tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố”, đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định trình UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án dự án GPMB và xây dựng hạ tầng tái định cư với tổng mức đầu tư là: 5.379,747 tỷ đồng; Lũy kế giải ngân đến 31/1/2021 là 997,055 tỷ đồng.

Hiện, trên địa bàn thành phố có 14 dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư thực hiện theo cơ chế đặt hàng với khoảng 8.254 căn hộ, đã bố trí 3.822 căn hộ phục vụ tái định cư.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU và Chỉ thị 09-CT/TU là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có liên quan trực tiếp tới cuộc sống Nhân dân.

Chủ tịch HĐND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đẩy mạnh phối hợp với các ngành để định lượng rõ khối lượng công việc, hướng dẫn các quận huyện cách thức triển khai; Đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết và Chỉ thị, rà soát lại toàn bộ nội dung liên quan đến cơ chế chính sách, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong cơ chế bố trí nhà ở thương mại thành nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất…

Từ đó, Sở phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để tham mưu thành phố các giải pháp tháo gỡ; Tính toán mô hình triển khai hoặc cơ chế đặc thù của Hà Nội trong điều kiện Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Liên quan đến việc tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng khi xem xét chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tham mưu triển khai cho hiệu quả, khắc phục tối đa bất cập và tránh lãng phí nguồn lực, trên tinh thần chủ động, quyết liệt và kiên định để đạt được mục tiêu đề ra.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile