Tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
Phát huy dân chủ ở cơ sở nhưng phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ Siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính để thúc đẩy kinh tế phát triển Tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân

Chiều 11/1, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Qua tổng hợp, đã có 59 lượt ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TP. Trong đó, có 34 ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 30 ý kiến về Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy...

Hội nghị cũng đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Các Phó Chủ tịch UBND TP: Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Trọng Đông giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào các chương trình, kế hoạch thực hiện 10 nghị quyết của Trung ương.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo
Quang cảnh hội nghị

Tăng cường đối thoại, chỉ đạo sâu sát, kịp thời

Phát biểu kết luận hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị.

Lưu ý về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2023, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Thành ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy ...

Các cấp, ngành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; Tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Đồng thời, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở; Định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; Tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là những nội dung rất quan trọng, có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô trên hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện.

Trong đó cần lưu ý bảo đảm thống nhất chung về thể thức, bố cục của các dự thảo và đồng bộ về các giải pháp; Sớm ban hành để làm căn cứ cho các tổ chức Đảng trực thuộc, các Sở, ban, ngành thành phố xây dựng kế hoạch hành động của từng ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở kết quả hội nghị sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2023.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tổ chức phục vụ Nhân dân Thủ đô đón Tết Quý Mão chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy; Bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Quý Mão gắn với các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 93 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công tác quản lý chất thải rắn

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Đây là nội dung dự kiến trong hội nghị giao ban quý IV/2022 của Thành ủy, HĐND, UBND TP với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và Sở, ban, ngành TP sắp tới.

Theo đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian qua, mặc dù, có thời điểm công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn TP còn gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến khả năng lưu chứa rác của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, song công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể: Tỷ lệ được thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt 90% (đạt và vượt mục tiêu theo quy hoạch đến năm 2030: Tỷ lệ thu gom khu vực đô thị khoảng 90% - 100%, nông thôn khoảng 80% - 95%).

Các cấp chính quyền đã sát sao hơn trong việc quản lý, giám sát trên địa bàn, đã hạn chế và bước đầu xử lý vi phạm đối với hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tổng hợp các ý kiến thảo luận tại hội nghị

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thẳng thắn thừa nhận, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; Vẫn còn nhiều nhiệm vụ gian nan, cần giải quyết”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP, UBND TP đã quyết định, từ 1/1/2023 công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP, các cấp, các ngành của TP tiếp tục tăng cường hơn nữa trách nhiệm; Tập trung thực hiện triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách và lâu dài để đưa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu theo Luật Bảo vệ môi trường mới, phục vụ tốt nhất đời sống, sinh hoạt của Nhân dân Thủ đô và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP trong thời gian tới.

Tú Linh; Ảnh: Viết Thành
Phiên bản di động