Tiếp tục điều tra đánh giá tác động của Covid-19 với doanh nghiệp

Mục đích của cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết phi ngân hàng lao dốc vì Covid-19 Mỗi tháng có hơn 8.600 doanh nghiệp đóng cửa, rút khỏi thị trường

Trước đó, tháng 4 năm nay, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng đã thực hiện điều tra lần một đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực doanh nghiệp.

Kết quả điều tra đã được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phản ánh khá đầy đủ về mức độ ảnh hưởng của đại dịch đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, ngày 7/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ hai.

0742 img 40710 2 xong
Dệt may được đánh giá là ngành bị tác động tiêu cực của Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành phương án và tổ chức điều tra, tổng hợp và công bố kết quả trong tháng 9/2020 để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương có căn cứ tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Mục đích của cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cũng như đánh giá mức độ hỗ trợ và sự lan tỏa của các chính sách của Chính phủ, các cấp, các ngành đối với doanh nghiệp trong thời gian qua.

Theo phương án điều tra, đối tượng, đơn vị điều tra là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp (không bao gồm Hợp tác xã) và đang hoạt động tại thời điểm 10/9/2020 trên phạm vi cả nước.

Nội dung điều tra phân theo 5 nhóm thông tin cơ bản: Nhận dạng đơn vị điều tra; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; đánh giá hiệu quả các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19; một số câu hỏi về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra lần 1 cho thấy, tính đến thời điểm kết thúc khảo sát (20/4/2020) với 126.565 doanh nghiệp tham gia trả lời (chiếm 20% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm hiện nay, trong đó có 51/66 tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn), có tới 85,7% số doanh nghiệp được hỏi trên cả nước bị tác động bởi dịch Covid-19.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ chịu nhiều tác động nhất từ dịch Covid-19 với tỷ lệ doanh nghiệp bị tác động lần lượt là 86,1% và 85,9%; trong khi khu vực nông, lâm, thủy sản chịu ảnh hưởng ít hơn với 78,7%.

Một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 cao, điển hình như: Ngành hàng không 100%, dịch vụ lưu trú 97,1%, dịch vụ ăn uống 95,5%, hoạt động của các đại lý du lịch 95,7%, giáo dục và đào tạo 93,9%, tiếp đến là các ngành dệt may, sản xuất da, các sản phầm từ da, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản xuất ô tô đều có tỷ lệ trên 90%.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile