Tiền “chảy” vào chứng khoán tăng cao trong quý đầu năm

Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán trong quý 1/2021 ước tính đạt 55.562 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
Công bố lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và HNX Chứng khoán đón thêm “tân binh” ngành ngân hàng

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3, từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán tăng trưởng khá với tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 18.907 tỷ đồng/phiên, tăng 155% so với bình quân năm trước.

Trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 12.433 tỷ đồng/phiên, tăng 19,6%; khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 174.324 hợp đồng/phiên, tăng 11%.

Về tín dụng, do dịch Covid-19 được khoanh vùng và kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường làm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tăng.

Tính đến thời điểm 19/3/2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,49% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm trước tăng 1,55%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,54% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 0,51%); tín dụng của nền kinh tế tăng 1,47% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 0,68%).

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile