Thường trực Thành ủy nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa

TTTĐ - Ngày 6/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã dành cả ngày làm việc để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Đồng chí Đinh Trường Thọ được điều động làm Bí thư Quận ủy Đống Đa

Đó là Chương trình 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025".

Chương trình 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025".

Chương trình 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”.

Chương trình 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025" và Chương trình 08 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025".

Trên cơ sở xem xét dự thảo tờ trình, phân tích, đánh giá khách quan, dân chủ, bảo đảm khoa học, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi đến thống nhất cao sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua tờ trình và dự thảo các chương trình công tác nêu trên trong hội nghị dự kiến diễn ra ngày 10/3/2021.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị
Thường trực Thành ủy cho ý kiến vào dự thảo 6 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nhất trí cao về dự thảo tờ trình, dự thảo 4 chương trình công tác khác, gồm: Chương trình 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chinh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”. Chương trình 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mộ hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền - kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”. Chương trình 09 về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025”. Chương trình 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025".

Như vậy, dự thảo 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khoá XVII có thể được trình ra từ Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII (dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/3/2021) và có thể được thông qua, ban hành ngay trong quý I/2021 như chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và yêu cầu đề ra trong Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương tiếp thu ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thiện dự thảo các chương trình; Tham mưu xây dựng Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, trình đồng chí Thường trực Thành ủy ký.

Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ cung cấp tài liệu liên quan đến việc xây dựng 10 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội khoá XVII cho các đại biểu dự hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy và đại biểu dự hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm bảo đảm cho các đại biểu có thời gian nghiên cứu trước, từ đó nêu ý kiến trao đổi, thảo luận có chất lượng tại mỗi hội nghị.

Dự kiến, ngoài xem xét, thông qua 10 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy XVII, tại Hội nghị lần thứ ba sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội dự kiến còn xem xét thông qua Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile