Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung 6 vấn đề chính

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng: "Lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào Đại hội, đây là một điều đặc sắc của Yên Bái".
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 62 đại biểu trẻ tham gia Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét thêm trên 6 vấn đề chính.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng: "Trong đó những vấn đề như huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh nhà theo hướng "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". Cùng với đó vấn đề cơ cấu lại ngành công nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nói: "Tôi đánh giá cao việc Đại hội xem xét đề ra chỉ tiêu về số đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Đây là chỉ tiêu mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Yên Bái cần quyết tâm thực hiện thật tốt".

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung 6 vấn đề chính
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nêu gương là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần giáo dục, hình thành đạo đức xã hội. Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc, trong cuộc sống; đảng viên đi trước, làng nước theo sau.

"Một nhiệm kỳ mới đang đến, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của bạn bè, đồng chí" - đồng chí Trần Quốc Vượng cho hay.

Cũng tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Phạm Thị Thanh Trà xin cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo sâu sắc, có gợi mở vấn đề quan trọng, cốt lõi trong việc phát triển địa phương.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile