Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Chương trình số 08- Ctr/TU

Sáng 28/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Ba Vì về tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quốc Oai tập huấn cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số Món quà ý nghĩa tặng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Ngo Xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Đinh Hải Quỳnh; Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh; Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì và các phòng, ban của huyện.

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Chương trình số 08- Ctr/TU
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của huyện Ba Vì, huyện có 7 xã khu vực miền núi gồm: Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Vân Hòa, Tản Lĩnh, Ba Trại; Với diện tích 19.943 ha, dân số 76.925 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 29.480 người.

Trong những năm qua, huyện Ba Vì luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng núi một cách tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được thường xuyên quan tâm. Công tác giáo dục y tế được đầu tư toàn diện theo chuẩn quốc gia.

Trong 2 năm 2021-2022, riêng mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bảo dân tộc miền núi huyện Ba Vì, thành phố đã bố trí 384,5 tỷ đồng cho 29 dự án thuộc 4 lĩnh vực: Trường học, y tế, giao thông, thủy lợi. Tổng dự dán được khởi công trong 2 năm là 29 dự án. Tổng số nguồn vốn đã được giải ngân tính tới 6/10/2022 là 326.838 triệu đồng.

Hiện đã có 5 dự án nghiệm thu, đưa vào sử dụng hiệu quả tốt, góp phần cải thiện đời sống của Nhân dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá, qua báo cáo cho thấy huyện đang thiên lệch về đầu tư xây dựng cơ bản mà chưa chú trọng tới các chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế và đời sống văn hóa cho người dân. Đoàn giám sát đề nghị địa phương báo cáo làm rõ hiện trạng tại 7 xã trước và sau khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Làm rõ các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu nước sạch...

Làm rõ ý kiến thành viên đoàn giám sát nêu, đại diện MTTQ huyện Ba Vì cho biết, ngoài việc đầu tư cơ bản, thì công tác sinh xã hội cũng thường xuyên được huyện quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo tại 7 xã miền núi tới cuối năm 2021 còn 177 hộ, cận nghèo còn 640 hộ.

Liên quan tới giám sát đầu tư cộng đồng tại 7 xã miền núi, MTTQ huyện đã thành lập mỗi xã 1 Ban thanh tra Nhân dân, mỗi công trình thành lập 1 Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Qua khảo sát của Ban Thường trực MTTQ huyện, công tác giám sát còn gặp khó khăn về kinh phí hỗ trợ, dẫn đến có ảnh hưởng tới tổ chức triển khai tại các công trình.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Ba Vì trong thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn và việc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch 253/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn I, đến nay đã đạt được những kết quả hết sức khả quan; Cơ bản tới nay các mục tiêu đã hoàn thành và vượt nội dung.

Cùng với đó, huyện đã quan tâm tới các vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị UBND huyện hoàn thiện, bổ sung nhóm nội dung liên quan tới các chỉ tiêu kế hoạch 253/KH-UBND; Đồng thời tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện, đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu giảm nghèo, nhà văn hóa, trường chuẩn...

Song song với đó, huyện cần tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Trung ương, thành phố , đặc biệt là Chương trình 08 của Thành ủy; Giai đoạn từ nay tới năm 2023, tập trung phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho đời sống người dân.

Về các công trình, dự án thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bảo dân tộc miền núi, huyện cần sớm giải quyết vướng mắc, bàn giao các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo đúng quy định; Khai thác hiệu quả các công trình, dự án; Tập trung xây dựng các dự án mới khởi công đảm bảo tiến độ; Lựa chọn xây dựng các dự án đảm bảo yêu cầu giai đoạn mới, không trùng lặp, không dàn trải.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố; Phát huy tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng trong triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động