Thực hiện nghiêm chế độ công tác của cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu phải tăng cường rà soát các quy định đơn giá, định mức chế độ để sửa đổi; Đồng thời rà soát, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ công tác của cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, cán bộ, hải quan...
Hà Nội: Sẽ tăng cường kiểm tra lĩnh vực nhiều nguy cơ và tiêu cực về tham nhũng Xử lý nghiêm, không bao che cho tham nhũng vặt Hà Nội là địa phương có sự cải thiện rõ rệt trong quyết tâm xử lý tội phạm tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CT/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra.

Kết quả công tác nhìn chung đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. Nổi bật là việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp liên quan tới trách nhiệm cán bộ đã tạo được chuyển biến quan trọng. Tiết kiệm từ đầu năm tới nay là 2.400 tỷ đồng, các doanh nghiệp của thành phố cũng tiết kiệm được 156 tỷ đồng, đạt 79,2% so với chỉ tiêu đăng ký.

Thực hiện nghiêm chế độ công tác của cán bộ để phòng ngừa tham nhũng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị

Công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cũng khởi sắc, đồng bộ, dày dặn. Các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã tập trung, dồn sức cho các công tác xác minh lý lịch nhân sự, góp phần sàng lọc cán bộ phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cải cách hành chính tiếp tục tiến bộ, phát huy tốt cơ chế phối hợp liên ngành, phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp mà hiệu quả có tính biểu tượng là Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ một số hạn chế tồn tại trong kết quả thực hiện Chương trình 07-CTr/TU trong 6 tháng đầu năm. Đó là công tác điều tra, khởi tố, xét xử, thi hành án còn chậm; Công tác phối hợp mặc dù đã có nền nếp nhưng cần được củng cố và phát huy hơn nữa; Bộ máy lãnh đạo của các cơ quan tư pháp, nội chính vẫn chậm được kiện toàn; Hệ thống quy định, đơn giá, định mức, chế độ, chính sách còn vướng mắc khi thực hiện theo quy định của Trung ương, thành phố và trong tổ chức thực hiện...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, song song với việc tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, Ban Chỉ đạo và các cấp, ngành thành phố tiếp tục tổ chức thông tin, truyền thông thật tốt các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền chủ động rà soát quy định đơn giá, định mức chế độ để sửa đổi và kiến nghị cơ quan Trung ương sửa đổi; Rà soát, thực hiện nghiêm chế độ công tác của cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, cán bộ, hải quan...

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; Thường xuyên rà soát, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan tới quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện định mức, đơn giá các sản phẩm công ích...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực và đồng bộ. Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU có nhiều đổi mới trong hoạt động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch.

Thành phố đã triển khai kiểm tra 304 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy tắc ứng xử và việc đánh giá cán bộ hằng tháng. 6 tháng đầu năm, 521 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã báo cáo việc thực hiện quy tắc ứng xử. Các cơ quan, đơn vị thành phố cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đối với 122 cán bộ, công chức.

Với nòng cốt là các cơ quan tư pháp, kiểm tra, thanh tra, thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, những dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức Đảng và 143 đảng viên; Đến nay đã kết luận 25 tổ chức Đảng và 103 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 59 đảng viên.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 248 đảng viên, trong đó khiển trách 165 trường hợp, cảnh cáo 58 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 23 trường hợp.

Thành phố đã chỉ đạo thanh tra đột xuất một số lĩnh vực như cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra xây dựng trái phép và quá trình xử lý cưỡng chế tại Công viên nước Thanh Hà; Thanh tra toàn diện việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, vật liệu tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19... Qua thanh tra, thành phố đã phát hiện vi phạm 7,7 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 12 tập thể và 66 cá nhân.

Báo cáo cũng cho biết, Hà Nội đã đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Số tiết kiệm năm 2020 ngay từ khâu xây dựng, dự toán của thành phố là hơn 2.300 tỷ đồng.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile